Receive up-to-the-minute news updates on the hottest topics with NewsHub. Install now.

“ธีระชัย”จวกร่าง กม. PPP ใหม่ปล่อยผีบางธุรกิจพ้นกำกับควบคุม เปิดทางทุนใหญ่ปล้นแผ่นดิน

25 ธันวาคม 2561, 3:47 น.
151 0
“ธีระชัย”จวกร่าง กม. PPP ใหม่ปล่อยผีบางธุรกิจพ้นกำกับควบคุม เปิดทางทุนใหญ่ปล้นแผ่นดิน

เผยแพร่: 25 ธ.ค. 2561 10:47 โดย: ผู้จัดการออนไลน์

อดีต รมว.คลังชำแหละ ร่าง พ.ร.บ.ร่วมทุนระหว่างรัฐและเอกชน(PPP)ฉบับใหม่ ปล่อยผี ให้โครงการบางประเภทพ้นจากการกำกับควบคุมและถ่วงดุลตรวจสอบ เปิดทางให้นายทุนใหญ่ที่หนุนหลังนักการเมืองเข้ามากอบโกยผลประโยชน์ได้ง่าย เลวร้ายถึงขั้นปล้นชาติปล้นแผ่นดิน .

ดังนั้น ในกรณีการให้เช่าหรือใช้ทรัพย์สิน จึงไม่ต้องปฏิบัติตามร่างกฎหมาย PPP ฉบับนี้ การนำเสนอโครงการและการอนุมัติจึงเป็นอำนาจหน้าที่ ความรับผิดชอบ และระเบียบของหน่วยงานนั้น"

"โดยที่พระราชบัญญัติการให้เอกชนร่วมทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2556 มีบทบัญญัติในเรื่องของขอบเขตของโครงการที่ให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐอย่างกว้างขวาง อันส่งผลให้มีโครงการร่วมลงทุนที่ไม่ได้อยู่ในกิจการที่เกี่ยวข้องกับโครงสร้างพื้นฐานและบริการสาธารณะซึ่งเป็นภารกิจของรัฐที่ต้องจัดทำเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม และการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนที่รัฐประสงค์จะสนับสนุนให้เอกชนร่วมลงทุนต้องเข้ามาสู่กระบวนการตามกฎหมายดังกล่าว ..."

ต้องเริ่มต้นก่อนว่า การตรากฎหมายร่วมทุนฯ ฉบับแรกในปี 2535 นั้น ทำเพื่ออะไร?

แต่ร่างกฎหมายใหม่จะทำให้บางธุรกิจหลุดออกไปจากวงจรควบคุมของ พ.ร.บ.ร่วมทุนฯ ไม่ว่าจะเกิน 1 พันบ้านบาทหรือไม่!

นโยบายอย่างนี้ของท่าน ประชาชนได้ประโยชน์อะไร? ท่านปลดกระบวนการพิจารณาและถ่วงดุล สำหรับบางธุรกิจ เพื่อรับใช้นายทุน หรือไม่?

ตัวอย่างเรื่องที่ดินโรงงานยาสูบที่ถนนพระราม 4 : มีการวางแผนเป็นขั้นตอนหรือไม่?

ปรับโครงสร้างภาษี - ทำให้บุหรี่ไทยแพงขึ้น - บุหรี่นอกถูกลง - โรงงานยาสูบเปลี่ยนจากกำไร 1 หมื่นล้าน - กลายเป็นขาดทุน - ต้องแก้ไขด่วน - โดยตรากฎหมายจัดตั้งเป็นรัฐวิสาหกิจ - แล้วโอนที่ดินเข้าไปในรัฐวิสาหกิจ - ทั้งที่เขากำลังจะย้ายโรงงานไปอยุธยา - เป็นอย่างนี้หรือไม่?

เมื่อย้ายโรงงาน ที่ดินผืนนี้ ก็จะสามารถร่วมกับนายทุนระดับชาติ พัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ แบ่งกำไรกัน วัดครึ่งหนึ่ง กรรมการครึ่งหนึ่ง รัฐวิสาหกิจได้บ้าง นายทุนระดับชาติได้บ้าง ข้าราชการได้บ้าง ใช่หรือไม่?

และทั้งหมดนี้ จะหลุดออกไปจากกระบวนการกำกับและตรวจสอบของกฎหมายร่วมทุน ไปขึ้นอยู่กับบอร์ดรัฐวิสาหกิจเท่านั้น ใช่หรือไม่?

ตัวอย่างที่ดินของ ร.ฟ.ท.ที่มักกะสันและศรีราชา อาศัยกฎหมาย อีอีซี ตัดออกไปได้แล้ว แต่เมื่อแก้ไขตามร่าง พ.ร.บ.ร่วมทุนฯ ฉบับนี้ ต่อไปก็จะลามไปถึงที่ดินที่เหลือได้ทั้งหมด ทั่วประเทศ ใช่หรือไม่?

ตัวอย่างที่ราชพัสดุที่ปัจจุบันอยู่ในครอบครองของรัฐวิสาหกิจ เช่น ปตท. และต้องการจะโยกเอาออกไป เพื่อตั้งเป็นบริษัทลูก เช่น PTTOR ก็จะหลุดออกไปด้วย ใช่หรือไม่?

ตัวอย่างที่ราชพัสดุที่องค์การเภสัชฯ ครอบครอง ถ้าจะร่วมลงทุนกับบริษัทพลังงานแห่งหนึ่ง เพื่อหาทางผูกขาดการปลูกและค้ากัญชาเพื่อการแพทย์ ก็จะหลุดออกไปเช่นกัน ใช่หรือไม่?

ตัวอย่างที่ราชพัสดุที่ส่วนราชการครอบครอง ไม่ว่ากองทัพ หรือกรมอุทยาน ต่อไปการเอาไปให้เอกชนทำประโยชน์ ปลูกต้นไม้ ทำไร่ หรือสร้างรีสอร์ท พัฒนาเมือง จะหลุดออกไปด้วยหรือเปล่า?

ต่อไปนักการเมืองไม่ต้องงอนง้อ ขอร้องรองนายกรัฐมนตรี หรือรัฐมนตรีคลัง เพียงแต่โยกคนของตัวเข้าไปเป็นหัวหน้าหน่วยงาน ก็จะทำได้อย่างสบาย ใช่หรือไม่?

ท่านกำลังให้ของขวัญวันคริสต์มาสที่ขมขื่น มรดกสีดำที่ยาวนาน ไปชั่วลูกชั่วหลานชั่วเหลน หรือเปล่า?

ที่มา: mgronline.com

มีส่วนร่วมในเครือข่ายทางสังคม:

ความคิดเห็น - 0