Receive up-to-the-minute news updates on the hottest topics with NewsHub. Install now.

นายกฯเตรียมครม.สัญจรภาคกลาง 18–19 ก.ย.ตั้งเป้ามหานครทันสมัย เชื่อมขนส่ง 2 ฝั่งทะเล

17 กันยายน 2560, 11:07 น.
10 0
นายกฯเตรียมครม.สัญจรภาคกลาง 18–19 ก.ย.ตั้งเป้ามหานครทันสมัย เชื่อมขนส่ง 2 ฝั่งทะเล

"ประยุทธ์" เตรียมนำคณะรมต.ลงพื้นที่ภาคกลางประชุมครม.นอกสถานที่ 18 - 19 ก.ย. นี้ ตั้งเป้าพัฒนาสู่มหานครที่ทันสมัย เป็นฐานการเชื่อมโยงไทยสู่เส้นทางขนส่ง 2 ฝั่งทะเล .

นอกจากนี้ ยังแก้ไขปัญหาน้ำท่วมน้ำแล้งใน 7 ลุ่มน้ำหลักของภาคกลาง ได้แก่ การก่อสร้างและปรับปรุงแหล่งน้ำเพื่อเพิ่มพื้นที่ชลประทานกว่า 200,000 ไร่ มีผู้ได้ประโยชน์กว่า 155,000 ครัวเรือน ฟื้นฟูแหล่งน้ำธรรมชาติ เช่น ขุดลอก กำจัดวัชพืช ให้เก็บกักน้ำได้มากขึ้น มีพื้นที่เกษตรได้ประโยชน์ราว 39,000 ไร่ พัฒนาแหล่งน้ำบาดาลในพื้นที่ประสบภัยแล้ง ประชาชนได้ประโยชน์ 8,300 ครัวเรือน คิดเป็นพื้นที่เกษตรกว่า 100,000 ไร่ ขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อน้ำอุปโภคบริโภคและก่อสร้างระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำดื่มให้แก่โรงเรียนรวม 362 แห่ง และกำลังดำเนินโครงการขุดดินแลกน้ำโดยร่วมกับภาคเอกชนปรับปรุง หรือ สร้างแหล่งเก็บน้ำในพื้นที่ขาดแคลนด้วย”

ยังอ่าน: แจกความสดใส “มิสยูนิเวิร์สฯ” ล่องเรือชมพระอาทิตย์ขึ้น พรุ่งนี้แซบถ่ายชุดว่ายน้ำกลางทะเล

ที่มา: mgronline.com

มีส่วนร่วมในเครือข่ายทางสังคม:

ความคิดเห็น - 0