Receive up-to-the-minute news updates on the hottest topics with NewsHub. Install now.

นายกฯ ขอบคุณทุกภาคส่วนร่วมดูแลผู้มาถวายความอาลัย แนะพบสิ่งไม่เหมาะสมแจ้ง 1899

26 ตุลาคม 2559, 6:23 น.
17 0

วันนี้ (26 ต.ค.) พ.อ.วินธัย สุวารี โฆษกคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ( คสช.) กล่าวถึงกรณีที่พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ หัวหน้า คสช. ได้ฝากขอบคุณมากับที่ประชุม คตส. เมื่อเช้าว่า ขอบคุณทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐ เอกชนโดยเฉพาะ ภาคประชาชน ผู้มีจิตอาสา ในการมีส่วนร่วมเพื่อดูแลอำนวยความสะดวกให้กันและกัน ทำให้กิจกรรมการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนตั้งแต่ช่วงที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันเป็นไปด้วยความเรียบร้อยอย่างอบอุ่น ส่วนการปฏิบัติของ กองอำนวยการร่วมรักษาความสงบเรียบร้อย (กอร.รส.) ผู้บังคับบัญชายังคงให้ความสำคัญสูงสุด และได้ติดตามความคืบหน้าในเรื่องต่างๆ เป็นระยะ. โดยเจ้าหน้าที่ยังคงรักษาลำดับการรักษาความปลอดภัยพื้นที่ไว้ในระดับสูง แต่ละจุดรอบบริเวณมีการเสริมเครื่องมือช่วยในการตรวจคัดกรองแบบอิเล็กทรอนิกส์เข้ามาช่วยแล้ว ส่วนเจ้าหน้าที่ชุดสายตรวจยังคงเฝ้าระวังความไม่เรียบร้อยที่อาจเกิดขึ้น พร้อมกับคอยอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนอย่างเต็มที่.

พ.อ.วินธัย กล่าวว่า ในการให้บริการเกี่ยวกับ อาหารเครื่องดื่ม ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้มีการแจกจ่ายได้อย่างทั่วถึง และพอเพียงมากยิ่งขึ้น การรักษาพยาบาลมีประชาชนมาใช้บริการ จำนวนถึง 40,000 คน เรื่องการขนส่งและจราจร มีการจัดปรับระบบให้วินมอเตอร์ไซค์อาสา ด้วยจัดให้มีจุดให้บริการที่แน่นอน จำนวน 6 จุด มีรถจักรยานยนต์เข้าร่วมกว่า 500 คัน แยกให้เห็นชัดเจนด้วยการลงทะเบียนว่าเป็นกลุ่มคนที่มาดำเนินการในลักษณะจิตอาสา ส่วนความไม่เรียบร้อยอื่นๆเช่นหาบเร่แผงลอย ทาง กทม.ได้มีการกวดขันอย่างเคร่งครัดอยู่ตลอดเวลา กรณีที่พบการปฏิบัติที่ไม่เหมาะสมสามารถแจ้งทาง กอ.ร่วมฯ ได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 1899 งานสาธารณูปโภคอื่นๆ เช่น ห้องน้ำ หรือระบบขยะ เริ่มสมบูรณ์มาขึ้นจากทั้งจากการพัฒนาระบบการบริหารจัดการของทุกๆหน่วยงาน และจากภาคเอกชนที่ได้ให้การสนับสนุนเพิ่มเติม ทั้งนี้ การอำนวยความสะดวก หน่วยงาน และภาคส่วนที่เกี่ยวข้องยังคงเดินหน้าเพื่อพัฒนาระบบการดูแลพี่น้องประชาชน มีความสมบูรณ์มากที่สุด ตามนโยบายของ นายกรัฐมนตรี และ หัวหน้า คสช.

ที่มา: manager.co.th

มีส่วนร่วมในเครือข่ายทางสังคม:

ความคิดเห็น - 0