Receive up-to-the-minute news updates on the hottest topics with NewsHub. Install now.

นายกฯ มอบ "รองฯสมคิด" ศึกษาตั้ง "องค์การมหาชน" รองรับความร่วมมือวิจัยพัฒนา ไทย-จีน ในอนาคต

8 มิถุนายน 2561, 7:43 น.
33 0
นายกฯ มอบ "รองฯสมคิด" ศึกษาตั้ง "องค์การมหาชน" รองรับความร่วมมือวิจัยพัฒนา ไทย-จีน ในอนาคต

เผยแพร่: 8 มิ.ย. 2561 14:43: โดย: MGR Online

นายกฯ มอบ "รองฯสมคิด" ศึกษาตั้ง "องค์การมหาชน" รองรับความร่วมมือวิจัยและพัฒนา ไทย-จีน ในอนาคต พร้อมสั่ง "ก.พาณิชย์"เจ้าภาพ เร่งขับเคลื่อนความร่วมมือด้านการค้า/ลงทุน ไทย-จีน เน้นส่งเสริม "นักลงทุนจีน" เข้าพื้นที่อีอีซี หลังจีนสนใจลงทุน “ยา อสังหาฯ การศึกษา การเงิน วัฒนธรรม การท่องเที่ยว"

"พิจารณาความเหมาะสมและความเป็นไปได้ในการจัดทำความร่วมมือในด้านการวิจัยและพัฒนา (Research and Development) กับสาธารณรัฐประชาชนจีนให้มากยิ่งขึ้น และให้บรรลุผลเป็นรูปธรรมโดยเร็ว รวมทั้งให้พิจารณาความเหมาะสมในการจัดตั้งหน่วยงานรองรับการดำเนินการเกี่ยวกับความร่วมมือ ด้านการวิจัยและพัฒนาดังกล่าวในรูปแบบองค์การมหาชนด้วย"

"จีนแสดงความสนใจที่จะเข้ามาลงทุนใน EEC โดยเฉพาะในอุตสาหกรรมยา อสังหาริมทรัพย์ การศึกษา การเงิน วัฒนธรรม การท่องเที่ยว และโรงงานอุตสาหกรรม ซึ่งจีนก็ได้มีการตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษมากว่า 40 ปีเช่นกัน จึงพร้อมที่จะนำความรู้และประสบการณ์ในด้านต่าง ๆ มาแลกเปลี่ยนกัน เพื่อพัฒนาประเทศได้อย่างยั่งยืน"

ที่มา: mgronline.com

มีส่วนร่วมในเครือข่ายทางสังคม:

ความคิดเห็น - 0