Receive up-to-the-minute news updates on the hottest topics with NewsHub. Install now.

นายกฯ ยันรัฐมุ่งแก้แรงงานประมงขาดแคลน จี้นำต่างด้าวเข้าศูนย์OSS ตามกำหนด

9 กันยายน 2561, 5:17 น.
16 0
นายกฯ ยันรัฐมุ่งแก้แรงงานประมงขาดแคลน จี้นำต่างด้าวเข้าศูนย์OSS ตามกำหนด

เผยแพร่: 9 ก.ย. 2561 12:17 โดย: ผู้จัดการออนไลน์

“วันนี้ไทยต้องการแรงงานภาคประมงราว 53,000 คน จึงจำเป็นต้องเปิดรับแรงงานต่างด้าวเข้ามาช่วยบรรเทาปัญหา โดยรัฐบาลได้กำหนดแนวทางไว้ 3 อย่าง คือ 1.ต่ออายุแรงงานต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตให้ทำงานในภาคประมงอยู่แล้ว 2. นำเข้าแรงงานจากประเทศเพื่อนบ้าน และ 3. เปิดโอกาสให้แรงงานอื่นที่ยังอยู่ในประเทศมาทำงานในกิจการประมงได้”

“นายกฯ ได้กำชับให้กระทรวงแรงงานเชิญชวนนายจ้างและผู้ประกอบการประมงทะเล รีบนำแรงงานต่างด้าวไปติดต่อที่ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จโดยเร็ว โดยเฉพาะกลุ่มที่ 1 ซึ่งขณะนี้ได้ดำเนินการแบบเคาะประตูบ้านเพื่อให้เข้าถึงทุกพื้นที่ พร้อมทั้งให้คำนึงถึงการแก้ไขปัญหาการทำการประมงผิดกฎหมายควบคู่กันไปด้วย โดยยึดหลักปฏิบัติที่ได้ดำเนินการมาจนเป็นที่ยอมรับของนานาชาติ”

ที่มา: mgronline.com

มีส่วนร่วมในเครือข่ายทางสังคม:

ความคิดเห็น - 0