Receive up-to-the-minute news updates on the hottest topics with NewsHub. Install now.

นายกฯ ย้ำ ให้ความสำคัญคุณภาพชีวิตแรงงาน เผยใช้ยุทธศาสตร์ Thailand+1

3 พฤษภาคม 2558, 4:23 น.
42 0

"ยงยุทธ" เผย "ประยุทธ์" ให้ความสำคัญคุณภาพชีวิตแรงงาน ขอเอกชนผลิตสินค้าราคาถูกให้แต่ห้ามขายต่อ พร้อมจัดระเบียบแรงงานให้ถูกต้อง ดึงดูดนักลงทุน เน้น ลงทุนที่เป็นประโยชน์ ให้พัฒนาฝีมือเพื่อปรับค่าแรง แนะ รวมกลุ่มทำโรดแมปคุยรัฐ แจงใช้ยุทธศาสตร์ “Thailand+1” ห่วงโซ่การผลิต สั่งลดต้นทุนชาวนาให้มีเงินเหลือเก็บ เพิ่มงบลงทุนภาคการผลิตเป็น 20% งบวิจัย 1 % .

นายกรัฐมนตรีประสงค์ให้ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง โดยภาคธุรกิจและแรงงานจะต้องมีส่วนร่วมในการพัฒนา รัฐบาลจะลดบทบาทจากผู้ปฏิบัติมาเป็นผู้ที่อำนวยความสะดวก ขณะเดียวกันจะทำให้ไทยและอาเซียนมีความเข้มแข็งโดยใช้ยุทธศาสตร์ “Thailand+1” หมายความว่า อุตสาหกรรมที่มีฐานผลิตในประเทศไทยและต้องใช้แรงงานจำนวนมาก ก็จะแบ่งไปลงทุนเพื่อผลิตในประเทศเพื่อนบ้าน แล้วส่งกลับมาป้อนบริษัทแม่ในเมืองไทย เชื่อมโยงกันด้วย “ห่วงโซ่การผลิต”

ที่มา: manager.co.th

มีส่วนร่วมในเครือข่ายทางสังคม:

ความคิดเห็น - 0