Receive up-to-the-minute news updates on the hottest topics with NewsHub. Install now.

นายกฯ สั่งปรับการแจงข้อมูลอุบัติเหตุ เน้นสาเหตุบาดเจ็บ-ตาย กระตุ้นปชช.เปลี่ยนพฤติกรรม

14 เมษายน 2560, 7:29 น.
35 0

นายกฯ สั่งการหน่วยปฏิบัติปรับวิธีรายงานข้อมูลการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาล เน้นลงรายละเอียดถึงสาเหตุการบาดเจ็บล้มตาย ช่วยกระตุ้นประชาชนปรับเปลี่ยนพฤติกรรม .

ทุกฝ่ายจะต้องช่วยกันสร้างจิตสำนึกใหม่ให้แก่ประชาชนว่า ควรจะต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการขับขี่รถอย่างไรเพื่อให้เกิดความปลอดภัย ไม่ใช่ให้ทราบเพียงตัวเลขที่เพิ่มขึ้นหรือลดลง เพราะเหตุการณ์ในวันนี้เกิดขึ้นไม่แตกต่างจากสิบปีก่อนที่มีแต่คนบาดเจ็บล้มตายวนเวียนอยู่เช่นเดิม และประเทศไทยยังติดอันดับ 2 ของโลกที่เกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนมากที่สุด หากเราไม่ช่วยกันแก้ไขก็ยากที่จะสำเร็จ”

ที่มา: news.mthai.com

มีส่วนร่วมในเครือข่ายทางสังคม:

ความคิดเห็น - 0