Receive up-to-the-minute news updates on the hottest topics with NewsHub. Install now.

นายกฯ สั่งเร่งช่วย"ผู้ปลูกใบยาสูบ"หลังราคาตก แนะระหว่างรอมติบอร์ดฯรับซื้อ ให้ไปปลูกพืชชนิดอื่นเสริม

16 ตุลาคม 2561, 8:41 น.
67 0
นายกฯ สั่งเร่งช่วย"ผู้ปลูกใบยาสูบ"หลังราคาตก แนะระหว่างรอมติบอร์ดฯรับซื้อ ให้ไปปลูกพืชชนิดอื่นเสริม

เผยแพร่: 16 ต.ค. 2561 15:41 โดย: ผู้จัดการออนไลน์

"นายกฯ" สั่ง ก.เกษตร-ก.คลัง เร่งออกมาตรการช่วยเหลือเกษตรกร "ผู้ปลูกใบยาสูบ"ที่ได้รับผลกระทบใบยาสูบราคาตกต่ำ ระหว่าง รอมติ "บอร์ดยาสูบ" รับซื้อใบยาฤดูผลิตใหม่ แนะให้ไปหาทางออกส่งเสริมปลูกพืชชนิดอื่นแทนยาสูบ หรือปรับเปลี่ยนไปประกอบอาชีพอื่นที่เหมาะสมกว่า .

"โดยเฉพาะ จังหวัดแพร่ มีเกษตรกรผู้ปลูกยาสูบ พันธุ์เวอร์ยิเนียร์ ที่ขออนุญาตเพาะปลูก ในฤดูกาลผลิตปี 2559/2560 เป็นชาวไร่บ่มเอง จำนวน 1,081 ราย ผู้บ่มอิสระ 6 ราย พื้นที่เพาะปลูก 13,211 ไร่ มีโควตาที่รับซื้อ 2,650,000 กิโลกรัม รับซื้อในราคาเฉลี่ย 89 บาท 16 สตางค์ ต่อกิโลกรัม มูลค่า 235,920,000 บาท"

"บอร์ดยาสูบกำลังพิจารณา โดยตั้งสมมุติฐานทั้งเรื่องแนวโน้มยอดขายที่ลดลงเหมือนกันทั่วโลก สต๊อกใบยา และกรณีที่ภาษีขยับขึ้นเป็น 40 % ในปีงบ 2562 รวมถึงกรณีหากกระทรวงการคลัง เห็นชอบให้ขยายเวลาการขึ้นภาษีออกไปก่อน ซึ่งถ้ามีการซื้อใบยาน่าจะใช้วิธีการทยอยซื้อ เพื่อบริหารจัดการสต๊อกให้เหมาะสมด้วย โดย ยสท.เองก็เร่งหาคนมารับซื้อใบยาเพื่อระบายสต็อกอีกทางหนึ่งด้วย"รายงานข่าวระบุ.

ที่มา: mgronline.com

มีส่วนร่วมในเครือข่ายทางสังคม:

ความคิดเห็น - 0