Receive up-to-the-minute news updates on the hottest topics with NewsHub. Install now.

นายกฯ สั่งเร่งโอน 4 สนามบินภูมิภาค ให้ ทอท.บริหาร ฝันสนามบิน อุดร-สกลฯ เป็นฮับ/เกตเวย์อีสาน

28 สิงหาคม 2561, 5:58 น.
31 0
นายกฯ สั่งเร่งโอน 4 สนามบินภูมิภาค ให้ ทอท.บริหาร ฝันสนามบิน อุดร-สกลฯ เป็นฮับ/เกตเวย์อีสาน

เผยแพร่: 28 ส.ค. 2561 12:58 ปรับปรุง: 28 ส.ค. 2561 13:11 โดย: MGR Online

นายกฯ สั่งเร่งโอน 4 สนามบินภูมิภาค ให้ ทอท.บริหาร ดันสนามบินอุดรฯเป็นสนามบินขนาดใหญ่ และสนามบินสกลฯ สนามบินรอง เป็นฮับ/เกตเวย์พื้นที่อีสาน ส่วนสนามบินชุมพรรองรับไทยแลนด์ริเวียรา สนามบินตากรองรับท่องเที่ยวตะวันตก ส่วนอีก 24 แห่ง ให้ ทย.เร่งทำแผนบริหาร เร่งสรุปผลศึกษาแผนลงทุนสนามบินภูเก็ต-เชียงใหม่ แห่งที่ 2 .

“เพี่อให้มีการกระจายตัวของนักท่องเที่ยวออกไปยังท่าอากาศยานต่างๆ ในภูมิภาคและลดการกระจุกตัว ของจำนานผู้โดยสาร ณ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิและท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง โดยในการศึกษาความเหมาะสมและเป็นไปได้ดังกล่าวให้ได้ข้อมูลที่ครอบคลมถึงประเด็นต่างๆ ให้ชัดเจน ครบถ้วนด้วย เช่น รูปแบบการลงทุน ผู้ลงทุน บทบาทของบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) และบทบาทฃองภาคเอกขนที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น โดยให้รายงานข้อสรุปจากผลการศึกษาดังกล่าว ให้นายกรัฐมนตรีทราบโดยด่วนด้วย”

“ทอท.รายงานว่าจะรับโอนสนามบินอุดรธานี สนามบินขนาดใหญ่ และสนามบินสกลนคร เป็นสนามบินรอง เป็นฮับหรือเกตเวย์ ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ส่วนสนามบินชุมพรจะใช้รองรับไทยแลนด์ริเวียรา ส่วนสนามบิน จ.ตาก เน้นรองรับการท่องเที่ยวด้านตะวันตก”

“ทอท.ได้หารือร่วม กับ ทย. และได้ข้อสรุปร่วมกัน ก่อนรายงานนายสมคิดแล้วว่าจะให้ ทอท.เข้ามาดำเนินการบริหารจัดการสนามบินของ ทย.จำนวน 4 แห่ง คือ อุดรธานี สกลนคร ตาก และชุมพร”

ที่มา: mgronline.com

มีส่วนร่วมในเครือข่ายทางสังคม:

ความคิดเห็น - 0