Receive up-to-the-minute news updates on the hottest topics with NewsHub. Install now.

นายกฯ เป็น ปธ.งานเลี้ยงรับรองเนื่องในวัน ทอ.พร้อมดันเป็นกองทัพชั้นนำอาเซียน

9 เมษายน 2561, 12:48 น.
20 0
นายกฯ เป็น ปธ.งานเลี้ยงรับรองเนื่องในวัน ทอ.พร้อมดันเป็นกองทัพชั้นนำอาเซียน

เผยแพร่: 9 เม.ย. 2561 19:48: ปรับปรุง: 9 เม.ย. 2561 23:03: โดย: MGR Online

“ประยุทธ์” เป็นประธานงานเลี้ยงรับรองเนื่องในวันกองทัพอากาศ บิ๊กทหารตบเท้าร่วมคึกคัก พร้อมชื่นชมปฏิบัติหน้าที่ขอเป็นกำลังใจให้ ดันเป็นกองทัพชั้นนำในภูมิภาคอาเซียน ภายในงานยังมีการจัดแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับ ทอ. .

- หัวข้อที่ ๒ : การพัฒนากองทัพอากาศเพื่อก้าวสู่การเป็น “กองทัพอากาศชั้นนำในภูมิภาค” หรือ “One of The Best Air Forces in ASEAN” ที่มีขีดความสามารถในการปฏิบัติภารกิจที่ได้รับมอบหมายอย่างมีประสิทธิภาพ มีการพัฒนาเท่าทันการเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดล้อม ด้านความมั่นคง เทคโนโลยี และภัยคุกคาม ทั้งในปัจจุบันและที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ตลอดจนเป็นกองทัพอากาศที่มีขีดความสามารถระดับ ๑ ใน ๓ ของภูมิภาคอาเซียน โดยเชื่อมั่นว่าการปฏิบัติการที่ใช้เครือข่ายเป็นศูนย์กลาง (NCO) จะทำให้การปฏิบัติภารกิจของกองทัพอากาศมีประสิทธิภาพสูงสุด จึงมุ่งเน้น ๓ มิติสำคัญ ได้แก่ มิติทางอากาศ (Air Domain) , มิติไซเบอร์ (Cyber Domain) , มิติอวกาศ (Space Domain)

ที่มา: mgronline.com

มีส่วนร่วมในเครือข่ายทางสังคม:

ความคิดเห็น - 0