Receive up-to-the-minute news updates on the hottest topics with NewsHub. Install now.

นักศึกษาปี 4 มธ.เปลี่ยน “ขี้เส้นยางพารา” เป็นคาร์บอนผลิตเหล็กกล้าแทนถ่านหิน

17 พฤษภาคม 2561, 12:06 น.
67 0

เผยแพร่: 17 พ.ค. 2561 19:06: โดย: MGR Online

“คณะฯ ยังได้เล็งเห็นถึงโอกาสการเติบโตของอุตสาหกรรมแห่งอนาคต (New S-Curve) จึงได้เปิด 3 หลักสูตรใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561 ดังนี้ 1.หลักสูตรวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมทางอาหาร มุ่งผลิตนักนวัตกรรมอาหาร ตอบโจทย์อุตสาหกรรมการแปรรูปอาหาร 2.หลักสูตรเทคโนโลยีพลังงานชีวภาพและการแปรรูปเคมีชีวภาพ มุ่งผลิตนักเทคโนโลยี ตอบโจทย์อุตสาหกรรมเชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ และ 3.หลักสูตรวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมข้อมูล มุ่งผลิตผู้เชี่ยวชาญที่สามารถต่อยอดองค์ความรู้และนวัตกรรมจากข้อมูล สู่การประยุกต์ใช้ในงานธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ”

ที่มา: mgronline.com

มีส่วนร่วมในเครือข่ายทางสังคม:

ความคิดเห็น - 0