Receive up-to-the-minute news updates on the hottest topics with NewsHub. Install now.

นักเรียนโรงเรียนเซนต์ฟรังฯ เมืองทองธานี ได้นั่งเก้าอี้ นรม.เป็นคนแรก

12 มกราคม 2562, 1:44 น.
128 0

วันนี้ (12 มกราคม 2562) เวลา 08.00 น. ณ ทำเนียบรัฐบาล คณะจัดงานวันเด็กสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีได้เปิดให้เด็กเข้าไปนั่งเก้าอี้นายกรัฐมนตรี เนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 ในปีนี้มีเด็กจำนวนมากให้ความสนใจมาต่อแถวเพื่อนั่งเก้าอี้นายกรัฐมนตรีตั้งแต่เวลา 07.30 น. สำหรับเด็กที่ได้นั่งเก้าอี้นายกรัฐมนตรีคนแรกคือเด็กหญิง ภวริศา ไชยวัฒน์มาลากุล อายุ 11 นักเรียนโรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี ทั้งนี้ จากการสอบถามเด็กหญิง ภวริศา ไชยวัฒน์มาลากุล มาเที่ยวงานวันเด็ก ณ ทำเนียบรัฐบาลเป็นปีแรก โดยได้ตื่นนอนตั้งแต่ตี 5 เพื่อเตรียมตัวมาเที่ยวงานวันเด็ก และเดินทางมาถึงทำเนียบรัฐบาลในเวลา 7.00 น.

ที่มา: bangkokbiznews.com

มีส่วนร่วมในเครือข่ายทางสังคม:

ความคิดเห็น - 0