Receive up-to-the-minute news updates on the hottest topics with NewsHub. Install now.

นิสสัน เชื่อ “อินเทลลิเจนท์ โมบิลิตี้ " ชี้นำอนาคตยานยนต์ไทย

11 ตุลาคม 2561, 5:08 น.
112 0

เผยแพร่: 11 ต.ค. 2561 12:08 โดย: ผู้จัดการออนไลน์

นอกจากนี้ สังคมไทยยังมีอัตราการใช้เทคโนโลยี และ โซเชียลมีเดีย ที่สูง จากผลสำรวจแสดงให้เห็นว่าในทุกๆ วันคนไทยใช้เวลาไปกับการท่องโลกออนไลน์ถึง 9.38 ชั่วโมง โดยมีการใช้เวลาใน โซเชียลมีเดีย เฉลี่ย 3.10 ชั่วโมง”

ล่าสุด นิสสันได้คิดค้นเทคโนโลยีขับขี่อัตโนมัติโปรไพลอต เป็นระบบช่วยเหลือผู้ขับขี่ให้รถยนต์แล่นอยู่กลางช่องจราจร ช่วยนำทางระหว่างขับขี่ขณะอยู่ในพื้นที่ที่มีสัญญาณจราจร รักษาระดับความเร็วของรถยนต์ และระยะห่างระหว่างรถคันหน้าที่ผ่านการทดสอบและเป็นที่ยอมรับอย่างแพร่หลาย .

เทคโนโลยีเหล่านี้ แสดงให้เห็นถึงวิสัยทัศนของ นิสสัน ที่มีต่อรถยนต์ ไม่ว่าจะเป็นระบบการขับเคลื่อน การขับขี่ และการผสานเทคโนโลยีให้เป็นหนึ่งเดียวกับสังคมในอนาคต รวมถึงการวางรากฐานให้กับการใช้งานรถยนต์แบบไร้คนขับในอนาคต .

ที่มา: mgronline.com

มีส่วนร่วมในเครือข่ายทางสังคม:

ความคิดเห็น - 0