Receive up-to-the-minute news updates on the hottest topics with NewsHub. Install now.

“บิ๊กจิน” กำชับในปี61 ยธ. ต้องจ้างคนพิการให้เป็นไปตามกฎหมายกำหนด

1 ตุลาคม 2561, 5:31 น.
21 0
“บิ๊กจิน” กำชับในปี61 ยธ. ต้องจ้างคนพิการให้เป็นไปตามกฎหมายกำหนด

เผยแพร่: 1 ต.ค. 2561 12:31 โดย: ทีมข่าวอาชญากรรม

"ข้อมูล ณ เดือน ก.ย.2561 กระทรวงยุติธรรม มีจำนวนผู้ปฏิบัติงาน แบ่งออกเป็น ข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างประจำ จำนวน 27,220 คน โดยจำนวนคนพิการที่กระทรวงยุติธรรมต้องรับเข้าปฏิบัติงานตามอัตราส่วนที่กำหนด (100 ต่อ 1) คือ 272 คน ซึ่งขณะนี้ได้จ้างงานไปแล้ว จำนวน 102 คน ประกอบด้วย 1.สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม จำนวน 2 คน 2.กรมคุมประพฤติ จำนวน 33 คน 3.กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ จำนวน 3 คน 4.กรมบังคับคดี จำนวน 26 คน 5.กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน จำนวน 16 คน 6.กรมราชทัณฑ์ จำนวน 12 คน 7.กรมสอบสวนคดีพิเศษ จำนวน 4 คน 8.สำนักงานกิจการยุติธรรม จำนวน 1 คน 9.สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ จำนวน 3 คน และ 10.สำนักงาน ป.ป.ส. จำนวน 2 คน ซึ่งคนพิการที่รับเข้าทำงานส่วนใหญ่ทำงานในตำแหน่งเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติงานในสำนักงาน"

ที่มา: mgronline.com

มีส่วนร่วมในเครือข่ายทางสังคม:

ความคิดเห็น - 0