Receive up-to-the-minute news updates on the hottest topics with NewsHub. Install now.

“บิ๊กฉัตร” เซ็นกฎกระทรวง เพิ่ม“เขตทะเลชายฝั่งพื้นที่ประมง 9 จังหวัด”ระยะสามไมล์ทะเล ถึงหกไมล์ทะเล

1 มิถุนายน 2560, 9:06 น.
19 0

“บิ๊กฉัตร”ลงนามกฎกระทรวงกำหนด “เขตทะเลชายฝั่งพื้นที่ประมง 9 จังหวัด” ให้มีระยะนับจากแนวชายฝั่งทะเลออกไปน้อยหรือมากกว่าสามไมล์ทะเล ก่อนออก “มาตรการบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ำ” ในเขตทะเลชายฝั่ง เพื่ออาชีพประมงอย่างยั่งยืน .

มีรายงานว่า กฎกระทรวงฉบับนี้กำหนดให้เขตทะเลชายฝั่งในบริเวณ 9 จังหวัดมีระยะนับจากแนวชายฝั่งทะเลออกไปน้อยหรือมากกว่า สามไมล์ทะเล แต่ต้องไม่น้อยกว่าหนึ่งจุดห้าไมล์ทะเลและไม่เกินสิบสองไมล์ทะเล ในพื้นที่จังหวัดกระบี่ จังหวัดชลบุรี จังหวัดตรัง จังหวัดตราด จังหวัดพังงา จังหวัดภูเก็ต จังหวัดระนอง จังหวัดสตูล และจังหวัดสุราษฎร์ธานี ให้มีระยะนับจากแนวชายฝั่งทะเล ออกไปน้อยหรือมากกว่าสามไมล์ทะเล เพื่อประโยชน์ในการกำหนดมาตรการบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ำ ในเขตทะเลชายฝั่งให้อยู่ในภาวะที่เหมาะสมและสามารถทำการประมงได้อย่างยั่งยืน.

ที่มา: manager.co.th

มีส่วนร่วมในเครือข่ายทางสังคม:

ความคิดเห็น - 0