Receive up-to-the-minute news updates on the hottest topics with NewsHub. Install now.

บิ๊กซีเดินหน้าโครงการ “ส่งมอบดวงใจให้น้อง" ระดมทุนสนับสนุนการผ่าตัดหัวใจเฉลิมพระเกียรติในหลวง 12 ส.ค.- 5 ธ.ค.นี้ ที่บิ๊กซีทุกสาขาทั่วประเทศ

11 สิงหาคม 2559, 10:05 น.
10 0

บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ “ห้างคนไทย หัวใจคือลูกค้า” ในกลุ่มบริษัทเบอร์ลี่ ยุคเกอร์ มูลนิธิเด็กโรคหัวใจ บอย- โกสิยพงษ์ ก้อง- สหรัถ สังคปรีชา "บิ๊กซี ส่งมอบดวงใจให้น้อง" “ผ่าตัดเด็กโรคหัวใจ 1,800 ราย เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในโอกาสที่จะทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ 90 พรรษา ในปี พ.ศ.2560" .

นายอัศวิน เตชะเจริญวิกุล ประธานคณะกรรมการบริหาร บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ”บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ ห้างค้าปลีกในกลุ่มบริษัทเบอร์ลี่ ยุคเกอร์ ให้ความสำคัญสูงสุดกับนโยบาย “ห้างคนไทย หัวใจคือลูกค้า” และการเป็นเพื่อนเคียงข้างร่วมพัฒนาความเป็นอยู่และคุณภาพชีวิตของพี่น้องและชุมชนไทยทั่วประเทศเสมอมา ดังนั้น ในโอกาสบิ๊กซีครบรอบ 23 ปีในปีนี้ จึงได้ริเริ่มโครงการ "บิ๊กซี ส่งมอบดวงใจให้น้อง" เพื่อระดมทุนสนับสนุนการผ่าตัดหัวใจให้เด็กๆ ที่เป็นโรคหัวใจทั่วประเทศ เพื่อสนับสนุนให้น้องๆ ได้ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขและเดินตามความฝันของน้องๆ โดยดำเนินการร่วมกับมูลนิธิเด็กโรคหัวใจ ในพระอุปถัมภ์ของ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ผ่านโครงการ “ผ่าตัดเด็กโรคหัวใจ 1,800 ราย เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในโอกาสที่จะทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ 90 พรรษา ในปี พ.ศ.2560" พร้อมสองศิลปินชื่อดัง คือคุณบอย โกสิยพงษ์ คุณก้อง สหรัถ สังคปรีชา ที่มาช่วยสนับสนุนโครงการ และพี่น้องชาวไทยและต่างชาติทั่วประเทศ ระหว่างวันที่ 12 สิงหาคม ถึง 5 ธันวาคม 2559”

“ผู้ใหญ่ทุกคนต่างมีความฝัน เด็กๆ ก็เช่นกัน บ้างอยากเป็นนักร้อง อยากเป็นคุณหมอ อยากเป็นตำรวจทหาร อยากเป็นนักดับเพลิง แต่สำหรับเด็กๆ อีกจำนวนมาก ฝันเหล่านี้ยังเป็นเรื่องไกลตัว พวกเขาที่มีฝันที่ใกล้ตัวกว่านั้น พวกเขาฝันอยากถีบจักรยาน อยากเดินขึ้นภูเขา อยากว่ายน้ำ อยากวิ่งเล่นสนุกกับเพื่อนๆ หรือแม้แต่อยากใช้ชีวิตประจำวันโดยไม่เหนื่อยหอบ นี่คือฝันของเด็กที่เป็นโรคหัวใจ”

“ทุกวันนี้ ประเทศไทย มีเด็กที่เกิดมาพร้อมความผิดปกติด้านหัวใจกว่า 8,000 คนต่อปี ซึ่งในจำนวนเด็กเหล่านี้ ประมาณครึ่งหนึ่งจะหายได้เอง ส่วนอีกครึ่งหนึ่ง หรือกว่า 4,000 คนต่อปี ต้องได้รับการผ่าตัด เด็กๆ เหล่านี้และครอบครัวของเขา ต้องใช้ความแข็งแกร่งของจิตใจและร่างกายอย่างมาก เพื่อไปตามความฝันของเขาให้ได้ บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จึงขอเข้ามาสนับสนุนน้องๆ และครอบครัว ในการก้าวผ่านอุปสรรคด้านหัวใจเพื่อตามฝันให้เป็นจริง”

“โครงการ “บิ๊กซี ส่งมอบดวงใจให้น้อง” แบ่งเป็น 3 ส่วนหลักๆ ส่วนที่หนึ่ง คือ ในวันนี้ บิ๊กซี โดยคุณหญิงวรรณา สิริวัฒนภักดี จะสนับสนุนงบประมาณจำนวน 4.6 ล้านบาท เพื่อมูลนิธิฯ ใช้ผ่าตัดเด็กที่เป็นโรคหัวใจ จำนวน 230 คน ในโอกาสครบรอบ 23 ปีของบิ๊กซี จากนั้น ส่วนที่สอง ระหว่างวันที่ 12 สิงหาคม ถึง 5 ธันวาคม 2559 บิ๊กซี ขอเชิญพี่น้องชาวไทยและต่างชาติทั่วประเทศ ร่วมส่งมอบดวงใจให้น้องๆ เพิ่มเติม ด้วยการบริจาคเงินสนับสนุนโครงการฯ ที่ตู้รับบริจาครูปหัวใจสีแดง ที่บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ บิ๊กซี เอ็กซ์ตร้า บิ๊กซี จัมโบ้ บิ๊กซี มาร์เก็ต และมินิบิ๊กซี ทั้ง 597 สาขาทั่วประเทศ โดยบิ๊กซี จะรายงานยอดรวมเงินบริจาคเป็นรายสัปดาห์ ทางเฟซบุ๊ค BigCBigService ของบิ๊กซี และ ส่วนที่สาม เมื่อจบโครงการในวันที่ 5 ธันวาคม 2559 บิ๊กซี จะสนับสนุนเงินอีก 1 เท่า ของเงินที่พี่น้องทั่วประเทศร่วมบริจาค แล้วนำส่งมอบให้มูลนิธิเด็กโรคหัวใจฯ ในเดือนธันวาคม 2559 เพื่อสนับสนุนการผ่าตัดเพิ่มเติมจากจำนวน 230 คน ที่บิ๊กซีได้สนับสนุนไปในช่วงแรก”

ศาสตราจารย์ นายแพทย์บุญชอบ พงษ์พาณิชย์ ประธานมูลนิธิ เด็กโรคหัวใจ ในพระอุปถัมภ์ของ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ กล่าวว่า “มูลนิธิเด็กโรคหัวใจฯ ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2524 โดยการรวมตัวของผู้มีจิตศรัทธา และในปี พ.ศ. 2527 สมเด็จพระพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ได้ทรงพระกรุณารับไว้ในพระอุปถัมภ์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการฝึกอบรมแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ และช่วยเหลือผู้ป่วยรายได้น้อยที่จำเป็นต้องเดินทางไปรับการรักษาในโรงพยาบาลใหญ่ๆ รวมถึงนำคณะแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางโรคหัวใจเด็กและศัลยแพทย์ไปตรวจเด็กตามชนบทแห่งไกล และประชาสัมพันธ์การป้องกันโรคหัวใจในเด็ก การให้ทุนวิจัยเกี่ยวกับโรคหัวใจในเด็ก”

“ประเทศไทยยังมีปัญหาในการดูแลรักษาเด็กโรคหัวใจ เนื่องจากการขาดบุคลากรทางการแพทย์ และในจำนวนเด็กแรกเกิดที่มีความผิดปกติด้านหัวใจกว่า 8,000 คนต่อปีนั้น กว่าครึ่งหนึ่ง หรือกว่า 4,000 คนต่อปี ต้องได้รับการผ่าตัด ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นเด็กที่ผู้ปกครองมีฐานะยากจน หรืออยู่ในพื้นที่ห่างไกล ทำให้ขาดโอกาสในการรักษา และยังไม่สามารถเข้าถึงการผ่าตัดหัวใจได้ทั่วถึง มูลนิธิเด็กโรคหัวใจฯ จึงขอขอบคุณบิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ ศิลปินผู้สนับสนุนโครงการ และพี่น้องประชาชนชาวไทยและต่างชาติทั่วประเทศ ที่จะร่วมกันสนับสนุนโครงการ "บิ๊กซี ส่งมอบดวงใจให้น้อง" เพื่อช่วยสนับสนุนการผ่าตัดหัวใจให้กับเด็กๆ จำนวนมาก เพื่อพวกเขาจะได้หายจากอาการเจ็บป่วย มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความสุขมากขึ้น และเติบโตเป็นพลเมืองที่ดีที่ทำประโยชน์ให้ประเทศชาติต่อไป”

ขอเชิญประชาชนทั่วประเทศ ร่วมบริจาคเงินเพื่อส่งมอบดวงใจให้กับน้องๆ ที่เป็นโรคหัวใจที่กำลังรอการผ่าตัด เพื่อช่วยให้พวกเขาก้าวผ่านอุปสรรค เพื่อไปตามความฝัน และมีชีวิตที่ดี เป็นอนาคตของประเทศ ระหว่างวันที่ 12 สิงหาคม ถึง 5 ธันวาคม 2559 กับโครงการ “บิ๊กซี ส่งมอบดวงใจให้น้อง”ที่บิ๊กซีทุกสาขาทั่วประเทศ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ และเฟซบุ๊ค BigCBigService หรือโทร 1756 .

ที่มา: manager.co.th

มีส่วนร่วมในเครือข่ายทางสังคม:

ความคิดเห็น - 0