Receive up-to-the-minute news updates on the hottest topics with NewsHub. Install now.

"บิ๊กตู่" ชู 3 แนวทางคนรุ่นใหม่อาเซียน คิดสร้างสรรค์ แลกเปลี่ยนความเห็น เด่นในเวทีโลก

29 เมษายน 2560, 12:38 น.
28 0

นายกรัฐมนตรี เผยหลังถกร่วมผู้นำอาเซียนกับผู้แทนเยาวชน หวังเห็นคนรุ่นใหม่ทันสมัย เป้นสากล หวงแหนอัตลักษณ์ แนะ 3 แนวทาง ให้มีความคิดสร้างสรรค์ รับนวัตกรรมใหม่ ดันสู่ผู้ประกอบการ แลกเปลี่ยนความเห็นร่วมภูมิภาค หนุนจัดค่ายสม่ำเสมอ ยกบทบาทให้เด่นชัดในเวทีระหว่างประเทศ .

ประการแรก การส่งเสริมให้เยาวชนในอาเซียนมีความคิดสร้างสรรค์ ใส่ใจเปิดรับนวัตกรรมใหม่ ๆ โดยรัฐบาลควรส่งเสริมพัฒนาศักยภาพให้เยาวชนของเราเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่ในอาเซียนเพื่อเป็นกำลังสำคัญ ช่วยขับเคลื่อนประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนอย่างต่อเนื่อง โดยเน้นนวัตกรรมและแนวคิดข้อริเริ่มใหม่ ๆ นายกรัฐมนตรีเสนอให้มีการจัดการแข่งขันทั่วภูมิภาคเพื่อคัดเลือกผู้ประกอบการรุ่นเยาวชนที่ดีเด่นของภูมิภาค โดยอาจร่วมมือกับสภาที่ปรึกษาธุรกิจอาเซียน (ASEAN Business Advisory Council)

ที่มา: manager.co.th

มีส่วนร่วมในเครือข่ายทางสังคม:

ความคิดเห็น - 0