Receive up-to-the-minute news updates on the hottest topics with NewsHub. Install now.

"บิ๊กตู่" ประชุม คตช.ชมปราบทุจริต โกงน้อยลง มุ่งติดตามงานรัฐ-เร่งคดีจำนำข้าว

29 มิถุนายน 2559, 8:17 น.
22 0

"ประยุทธ์" ประชุมคตช. ยกปราบทุจริตผลงานดี ทำให้เกิดความชอบธรรมกันบิดเบือน เร่งอบรมครูถ่อยทอดหลักสูตร "โตไปไม่โกง" ดันแอฟจีนิวส์ใส่ทุกมือถือ จ่อเข้านสนช.ทำบัญชีราคาการก่อสร้างมาตรฐาน ผุดผู้สังเกตการณ์บิ๊กโครงการ โวคอรัปชั่นน้อยลง เตรียมสอบขุดเจอะบ่อบาดาล ประสานนักลงทุนตปท. แย้มเร่งฟันจำนำข้าวส่วนใหญ่กลุ่มปฏิบัติ พร้อมเร่งเชิงรุกอนุฯติดตามผล .

"ขณะนี้ สังคมมีปัญหา มีการบิดเบือน ในการให้ข้อมูล ทั้งยังมักจะใช้ความรู้สึกในการตัดสิน จึงเป็นสิ่งที่ต้องระมัดระวัง และต้องดำเนินการให้เกิดความชอบธรรมในเรื่องต่าง ๆ ตลอดจนพิจารณาว่าสิ่งใด ที่ทำต่อได้ หรือ ควรเริ่มใหม่ หรือ ประเด็นใด ที่ ไม่ได้ผล ก็ต้องหยุดไว้ก่อน"

ที่มา: manager.co.th

มีส่วนร่วมในเครือข่ายทางสังคม:

ความคิดเห็น - 0