Receive up-to-the-minute news updates on the hottest topics with NewsHub. Install now.

“บิ๊กตู่” ลงนามตั้ง บอร์ดพีเอ็มดียู ให้อำนาจ“ผอ.”เทียบเท่า“ปลัดกระทรวง” ตรวจสอบผลงาน “ป.ย.ป.”

21 เมษายน 2560, 5:43 น.
10 0

“บิ๊กตู่” ลงนามตั้ง “สำนักงานบริหารนโยบายของนายกรัฐมนตรี (พีเอ็มดียู)” ให้อำนาจตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผลการทำงานของ ป.ย.ป. ย้ำสามารถปลดล็อก ปัญหาต่างๆได้ ให้อำนาจตั้ง “ผอ.”เทียบเท่า“ปลัดกระทรวง” พร้อมบอร์ดทีมงานไม่เกิน 6 คน รายงานตรงต่อนายกฯ เชื่อไม่ล้ำเส้นบทบาทเดิมของ “รองนายกฯ 6 คน” .

วันนี้( 21 เม.ย.) มีรายงานจากทำเนียบรัฐบาลว่า เมื่อวันที่ 19 เม.ย.ที่ผ่านมา พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ลงนามในระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยสำนักงานบริหารนโยบายของนายกรัฐมนตรี พ.ศ. 2560 เพื่อจัดตั้ง สำนักงานบริหารนโยบายของนายกรัฐมนตรี (PMDU)

ก่อนหน้านั้น นายสุวิทย์ เสนอให้ นายกฯใช้ ม. 44 ดำเนินการจัดตั้ง สำนักงานบริหารนโยบายของนายกรัฐมนตรี (PMDU) แต่ล่าสุดนายกรัฐมนตรี เลือกที่จะใช้ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีแทน.

ที่มา: manager.co.th

มีส่วนร่วมในเครือข่ายทางสังคม:

ความคิดเห็น - 0