Receive up-to-the-minute news updates on the hottest topics with NewsHub. Install now.

บิ๊กปชป.ปราม 'เจือ ราชสีห์' ย้ำอำนาจ 'กก.บห.' เลือกคนลงส.ส

23 ธันวาคม 2561, 15:30 น.
97 0
บิ๊กปชป.ปราม 'เจือ ราชสีห์' ย้ำอำนาจ 'กก.บห.' เลือกคนลงส.ส

“สาขาพรรคจังหวัดสงขลา ทำหน้าที่รับฟังความเห็นทั้ง 8 เขต เลือกตั้งของจังหวัดสงขลา ไม่ใช่ทำหน้าที่เฉพาะเขตเลือกตั้งที่ 1 เท่านั้น”

“สาขาพรรคฯไม่สามารถทำความเห็นว่าสมควรให้ใครลงสมัครหรือไม่ควรให้ใครลงสมัคร ทำความเห็นไม่ได้ สาขาพรรคทำหน้าที่เหมือนไปรษณีย์เท่านั้นเอง”

“ขั้นตอนต่อไป หลังจากที่คณะกรรมการสรรหาตัดสินแล้ว กรรมการสรรหาจะต้องส่งไปยังกรรมการบริหารพรรคพิจารณาต่อไปอีกที ซึ่งทางกรรมการบริหารพรรคจะเอาตามที่กรรมการสรรหาหรือไม่ก็ได้”

“ฉะนั้นกระบวน ณ วันนี้สำหรับการคัดเลือกว่าที่ผู้สมัคร ส.ส.ในเขตเลือกตั้งที่ 1 คือกรรมการสาขาพรรคฯทำหน้าที่รับฟังความเห็นเท่านั้น”

“ตรงนี้ก็ต้องให้ความเป็นธรรมกับคุณนิพนธ์ เพราะเขาได้รับมอบอำนาจมาจากกรรมการบริหารพรรค ซึ่งเขาก็มาดำเนินการตามที่กรรมการบริหารพรรคมอบหมาย”

“ผมจะต้องเป็นคนนำเสนอการจัดความเห็นว่าที่ผู้สมัครในภาคใต้ว่าควรเสนอใครเป็นว่าที่ผู้สมัคร ผมจะต้องไปแสดงความเห็นในฐานะรองหัวหน้าพรรคภาคใต้”

ที่มา: bangkokbiznews.com

มีส่วนร่วมในเครือข่ายทางสังคม:

ความคิดเห็น - 0