Receive up-to-the-minute news updates on the hottest topics with NewsHub. Install now.

"บิ๊กวิน" ตั้ง นายทหารกอ.รมน.-ทัพภาค 1 ร่วมทีมแก้ชุมชนรุกลำน้ำสาธารณะ-ปราบผู้มีอิทธิพลตลาดนัดจตุจักร สอบสิทธิผู้ค้าตัวจริง

16 มกราคม 2562, 8:09 น.
861 0
"บิ๊กวิน" ตั้ง นายทหารกอ.รมน.-ทัพภาค 1 ร่วมทีมแก้ชุมชนรุกลำน้ำสาธารณะ-ปราบผู้มีอิทธิพลตลาดนัดจตุจักร สอบสิทธิผู้ค้าตัวจริง

เผยแพร่: 16 ม.ค. 2562 15:09 โดย: ผู้จัดการออนไลน์

"ฝ่ายทหาร พลตรี สันติพงศ์ ธรรมปิยะ รองแม่พัพภาคที่ 1 เป็นรองประธานกรรมการ พลตรี มนัส จันดี รองผอ.กอ.รมน.กรุงเทพ พันเอก ไกรภพ ไชยพันธุ์ รองเสนาธิการ กองทัพภาคที่ 1 พันเอก พฤทธิ์ จันทราสา รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 11 เป็นกรรมการ"

ส่วนคำสั่งฉบับที่สอง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบและแก้ไขปัญหาในตลาดนัดจตุจักร ซึ่งเป็นไปตามนโยบายรัฐบาล ที่ให้กรุงเทพมหานครเข้าดำเนินการบริหารตลาดนัดจตุจักรเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของผู้ค้า และลดผลกระทบที่อาจเกืดขึ้นกับประชาชน ผู้ใข้บริการในตลาดนัดจตุจักร ซึ่งเป็นนโยบายเร่งต่วนของรัฐบาล โดยอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 49 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528 โดยให้คณะกรรมการมีอำนาจหน้าที่ตรวจสอบและแก้ไขปัญหาการดำเนินการภายในตลาดนัดจตุจักร เช่น ปัญหาผู้มีอิทธิพล แรงงานต่างด้าว หนี้สินของผู้ค้า ผู้ค้าที่เป็นหาบเร่-แผงลอย เป็นต้น รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะแนวทางในการแก้ไขนปัญหาต่อผู้ว่ากทม.

มีรายงานข่าว ภายหลัง ครม.มีคำสั่ง ให้กทม. เข้ามาบริหารตลาดนัดจตุจัก 10 ปี ผู้บริหารกทม. ได้ประสานขอความร่วมมือไปยัง "กองอำนวยการักษาความมั่นคงภายในกรุงเทพมหานคร (กอ.รมน.กทม.) เข้ามาตรวจสอบสิทธิผู้ค้า โดยมีนโยบายว่า หากตรวจสอบพบผู้ค้าที่ได้รับสิทธิ ไม่ได้เข้ามาทำการค้าจริง กทม.จะยกเลิกสิทธิทันที.

ที่มา: mgronline.com

มีส่วนร่วมในเครือข่ายทางสังคม:

ความคิดเห็น - 0