Receive up-to-the-minute news updates on the hottest topics with NewsHub. Install now.

"บิ๊กวิน -ผู้บริหาร กทม." ชุด หน. คสช.แต่งตั้ง ได้ฤกษ์แถลงผลงาน 1 ปี "ผลักดันทันใจ แก้ไขทันที NOW!"กลาง ต.คนี้

3 กันยายน 2560, 9:45 น.
17 0
"บิ๊กวิน -ผู้บริหาร กทม." ชุด หน. คสช.แต่งตั้ง ได้ฤกษ์แถลงผลงาน 1 ปี "ผลักดันทันใจ แก้ไขทันที NOW!"กลาง ต.คนี้

"บิ๊กวิน"ได้ฤกษ์แถลงผลงานครบ 1 ปี ผู้บริหารกทม.ชุดแต่งตั้งโดยคำสั่งหัวหน้า คสช.64/2559 กลางเดือนตุลาคมนี้ หลังชูนโยบาย "ผลักดันทันใจ แก้ไขทันที NOW!" 1 ภารกิจพิเศษ 5 นโยบายทันใจ 19 ภารกิจ ทั้งการจัดเตรียมงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงฯ นโยบายปรับจริง จับจริง รถจอดและวิ่งบนทางเท้า / จัดระเบียบหาบเร่ .

"1 ภารกิจพิเศษ 5 นโยบายทันใจ 19 ภารกิจผลักดันทันที" ที่ได้แถลงในวันนี้ เป็นส่วนหนึ่งที่คณะผู้บริหารพิจารณาว่า สามารถทำได้อย่างรวดเร็ว เห็นผลสำเร็จหรือความคืบหน้าได้อย่างชัดเจน เป็นรูปธรรม ภายในเวลา 6 เดือน ถึง 1 ปี ด้วยการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่เพื่อให้ทำงานได้ทันที มีประสิทธิภาพ และประหยัด และด้วยการบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และภาคประชาชน เพื่อเป็นการวางรากฐานของงานและโครงการในการพัฒนาเมืองและดูแลคนกรุงเทพฯ ในอนาคตต่อไป ภายใต้แนวคิด "ผลักดันทันใจ แก้ไขทันที"

ทั้งนี้ กทม. ได้จัดสรรงบประมาณรายจ่ายกรุงเทพมหานคร ปี 2560 โดยตั้งจ่ายเป็นจํานวน 75,058,404,500 บาท.

ที่มา: mgronline.com

มีส่วนร่วมในเครือข่ายทางสังคม:

ความคิดเห็น - 0