Receive up-to-the-minute news updates on the hottest topics with NewsHub. Install now.

"บิ๊กโบ้" แจง แผนแก้ไฟใต้รัฐ ต้องเปลี่ยนความรุนแรงมาเป็นแนวทางสันติวิธี

15 มีนาคม 2561, 9:55 น.
25 0
"บิ๊กโบ้" แจง แผนแก้ไฟใต้รัฐ ต้องเปลี่ยนความรุนแรงมาเป็นแนวทางสันติวิธี

เผยแพร่: 15 มี.ค. 2561 16:55: โดย: MGR Online

หัวหน้าทีมคุยสันติสุขจชต. แจง แก้ไฟใต้ต้องใช้แนวทางสันติวิธี ยึดถือยุทธศาสตร์พระราชทาน “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” ชี้กลุ่มเห็นต่างใช้ความรุนแรงเพราะอยากคุย รับคุยยุติปัญหาไม่ได้ แค่เปลี่ยนความรุนแรงเป็นสันติวิธี ยันคณะพูดคุยไม่มีวาระของตัวเองได้แต่เป็นกระบอกเสียงปชช. ย้ำปฏิเสธกลุ่มรุนแรงสันติสุขบังเกิด .

“โดยยอมรับว่ามีกลุ่มผู้เห็นต่างจากรัฐที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากเจ้าหน้าที่รัฐบางหน่วยงานที่แอบติดต่อผ่านตัวแทนแหล่งข่าว นอกจากนี้ ยังมีแนวร่วมในพื้นที่ให้การสนับสนุนช่วยกันสร้างความรุนแรงแบบป่วนเมือง ขยายความขัดแย้งไปทั่วจังหวัดชายแดนภาคใต้ซึ่งถ้าเราไปคุยกับคนพวกนี้ก็เท่ากับเรานั่นแหละสนับสนุนการใช้ความรุนแรง รัฐบาลปัจจุบันต้องการยุติความรุนแรงจึงไม่ให้ความชอบธรรมกับพวกใช้ความรุนแรงและประกาศใช้แนวทางสันติวิธีบีบบังคับ ให้ขบวนการผู้เห็นต่างจากรัฐเหลือเพียงช่องทางเดียวที่จะบรรลุความต้องการของเขาคือแนวทางสันติวิธีและยุติการใช้ความรุนแรง โดยผู้ที่ได้รับผลประโยชน์คือประชาชนที่จะไม่ตกเป็นเหยื่อของความรุนแรงอีกต่อไป ผมขอทำความเข้าใจว่าการพูดคุยนั้นไม่สามารถยุติความรุนแรงได้ เพียงแค่เปลี่ยนการต่อสู้ที่ใช้ความรุนแรง มาเป็นแนวทางสันติวิธี แต่การต่อสู้ยังคงดำรงอยู่ต่อไปและประชาชนเท่านั้นคือคำตอบของการต่อสู้ในแนวทางสันติวิธีว่าจะเลือกอนาคตอย่างไร”

ที่มา: mgronline.com

มีส่วนร่วมในเครือข่ายทางสังคม:

ความคิดเห็น - 0