Receive up-to-the-minute news updates on the hottest topics with NewsHub. Install now.

‘บัณฑิต’ ชี้ 3 ปัจจัยฉุดเศรษฐกิจไทยติดหล่มโตต่ำ

9 มกราคม 2560, 2:45 น.
15 0
‘บัณฑิต’ ชี้ 3 ปัจจัยฉุดเศรษฐกิจไทยติดหล่มโตต่ำ

“ผมว่าผมเข้าใจทั้งในมุมของภาครัฐและเอกชนดี ผมเคยผ่านการทำนโยบายมาก่อนจึงเข้าใจในมุมของทางการ และตั้งแต่ผมมาทำงานใน ไอโอดี มีโอกาสได้พูดคุยกับผู้บริหารบริษัทเอกชนหลายๆ แห่ง ก็ยิ่งทำให้เข้าใจในมุมของเอกชนมากขึ้น ว่าเขาต้องการอะไร เขามองยังไง”

“พูดง่ายๆ คือ เรารู้ปัญหาของประเทศ รู้ว่าเวลานี้ประเทศต้องการปฎิรูป เราตกอยู่ในกับดักการเติบโตที่ต่ำมาต่อเนื่องหลายปี ถามว่าอะไรที่เป็นปัจจัยซึ่งนำมาสู่ประเด็นเหล่านี้ ที่ดูก็มี 3 เรื่องด้วยกัน”

“หน้าที่ของรัฐจริงๆ แล้ว ไม่จำเป็นต้องตั้งโครงการต่างๆ ให้เสียโฟกัสของงาน เพราะโครงการต่างๆ ที่ออกมาควรเป็นหน้าที่ของเอกชนที่ต้องทำ ขณะที่ความต้องการของเอกชน คือ ตัวนโยบายที่ต้องชัดเจน มีการผลักดันอย่างจริงจัง และสร้างการเปลี่ยนแปลงในระบบราชการ แต่เวลานี้ ดูเหมือนภาครัฐผลักดันโครงการต่างๆ ออกมาเยอะมาก ทั้งที่จริงๆ แล้วภาครัฐไม่จำเป็นต้องทำเอง”

“ไม่ใช่ว่าภาครัฐทำแผนแล้วให้เอกชนเดินตามแผน ในขณะที่กลไกทางเศรษฐกิจของประเทศกลายเป็นสิ่งที่ถูกละเลย”

“ถ้าทำได้อย่างนี้ ผมคิดว่า อาเซียน 10 ประเทศ ซึ่งเขาโตได้มากกว่า 3% เราก็น่าจะโตได้มากกว่านี้ด้วย โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศไทยถือว่ามีความมั่งคั่งสูง การที่เราเติบโตได้ต่ำกว่าประเทศอื่น สะท้อนให้เห็นว่า เราไม่สามารถรวบรวมพลังงานและความมั่งคั่งที่มีอยู่มาขับเคลื่อนการเติบโตได้”

ที่มา: bangkokbiznews.com

มีส่วนร่วมในเครือข่ายทางสังคม:

ความคิดเห็น - 0