Receive up-to-the-minute news updates on the hottest topics with NewsHub. Install now.

ปตท.เปิดแผนคลังแอลเอ็นจี

26 พฤศจิกายน 2557, 17:00 น.
65 0

สัญญาณร้ายดังชัดขึ้นอย่างต่อเนื่อง จึงทำให้หนึ่งในหน่วยงานความมั่นคงทางด้านพลังงานของไทย อย่างบริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) ตื่นตัวในการเสาะแสวงหาก๊าซธรรมชาติที่มีอยู่ในโลกเข้าเพิ่มเติมให้มากที่สุด

สต๊อกก๊าซฯได้

“จริง ๆ คลังแอลเอ็นจี เราเองก็มีพื้นที่พอที่จะสร้างได้ แต่เราเห็นว่าเหมือนเอาไข่ไปไว้ที่เดียวกัน เกิดอะไรขึ้นมันเสี่ยงเลย ต้องหาที่ใหม่แต่ยังบอกไม่ได้ ซึ่งแอลเอ็นจีที่นำเข้าระยะแรกคิดเป็นก๊าซ 700 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน รวมกันทั้ง 3 ระยะ ก็จะอยู่ที่ประมาณ 2,000 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน จะทำให้เรามีความมั่นคงเพิ่มขึ้น เพราะแหล่งก๊าซฯ ในอนาคตของไทยคงจะหายากและก๊าซอ่าวไทยก็จะมีปริมาณที่ลดต่ำลง”

ทำสัญญาซื้อขายระยะยาว

สำหรับสัญญาซื้อขายแอลเอ็นจีระยะยาว ปตท. ได้เซ็นสัญญาไว้กับประเทศกาตาร์ ถือเป็นสัญญาแรก อายุ 20 ปี ที่ ปตท. จะนำเข้ามาจำนวน 2 ล้านตัน ทยอยเข้ามาลอตแรกในเดือน ม.ค. 58 ถือเป็นราคาที่ไม่ได้แพงอย่างที่คาดไว้ เนื่องจากราคาแอลเอ็นจีส่วนหนึ่งผูกติดกับราคาน้ำมัน ปัจจุบันราคาได้ลดลงไปมาก โดยไม่อยากให้มองแอลเอ็นจีในเรื่องของราคา เพราะแอลเอ็นจี คือ พลังงานที่จะช่วยเสริมความมั่นคง ที่สำคัญเป็นพลังงานสะอาดสามารถป้องกันปัญหาสิ่งแวดล้อมได้ดี

นอกจากนี้ ปตท. เตรียมเสนอเรื่องไปยังกระทรวงพลังงาน เพื่อนำเสนอให้คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (กพช.) เห็นชอบแผนการลงทุนโครงการท่อก๊าซเส้นที่ 5 ที่รองรับความต้องการใช้ก๊าซธรรมชาติของไทยที่เพิ่มขึ้นในอนาคตและสอดรับกับแผนพัฒนากำลังการผลิตไฟฟ้า (พีดีพี) ฉบับใหม่ โดยท่อก๊าซฯ เส้นที่ 5 นั้นจะเชื่อมจากฝั่งตะวันออกไปยังฝั่งตะวันตก เพื่อทำให้มีความมั่นคงมากขึ้นกว่าเดิม ที่หากฝั่งตะวันตกเกิดอะไรขึ้นก็จะต้องหยุดไปเลย และยังสามารถนำเอาก๊าซธรรมชาติเหลว (แอลเอ็นจี) ที่นำเข้าจากต่างประเทศมาเฉลี่ยค่าความร้อน เพื่อให้ก๊าซเป็นคุณภาพเดียวกันทั้งหมด ซึ่งการลงทุนจะเป็นหลักหมื่นล้านบาท โดยปัจจุบันท่อก๊าซฯ ในอ่าวไทยมี 3 เส้น และเชื่อมจากเมียนมาร์อีก 1 เส้น

ทุกวันนี้ความมั่นคงพลังงาน ถือเป็นเรื่องใหญ่ของไทย แม้ว่าทุกหน่วยงานจะตั้งแผนรับมือพยายามเสาะแสวงหาพลังงานมาเติมเต็ม รองรับการใช้พลังงานของไทยอย่างไม่สิ้นสุด แต่สิ่งสำคัญที่สุด คือคนไทยทุกคนต้องช่วยกันใช้พลังงานอย่างรู้ค่า เพราะในอนาคตประเทศไทย จะต้องกลายเป็นประเทศที่นำเข้าพลังงาน 100% ทุกเชื้อเพลิง ที่เราต้องขาดดุลการค้าในการนำเข้าอย่างต่อเนื่อง.

ที่มา: dailynews.co.th

มีส่วนร่วมในเครือข่ายทางสังคม:

ความคิดเห็น - 0