Receive up-to-the-minute news updates on the hottest topics with NewsHub. Install now.

ปภ.เผยน้ำท่วม6จังหวัดคลี่คลาย

18 กันยายน 2557, 6:51 น.
47 0

ปภ.เผยน้ำท่วม "ปราจีน-ระนอง" คลี่คลายแล้ว ส่วนสุโขทัย-พิจิตร-พิษณุโลก ระดับน้ำเริ่มลด

อธิบดี ปภ. กล่าวอีกว่า ตั้งแต่วันที่ 26 ส.ค.ถึงปัจจุบันยังคงมีสถานการณ์อุทกภัย 3 จังหวัด 5 อำเภอ 17 ตำบล 103 หมู่บ้าน ได้แก่ สุโขทัย พิจิตร และพิษณุโลก สถานการณ์ในภาพรวมระดับน้ำลดลงอย่างต่อเนื่อง แต่ยังคงมีน้ำท่วมขังในพื้นที่ลุ่มต่ำการเกษตร ขณะที่ระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาเพิ่มสูงขึ้น จนเอ่อล้นตลิ่งเข้าท่วมพื้นที่ จ.พระนครศรีอยุธยา ใน 2 อำเภอ ได้แก่ อ.เสนา และ อ.ผักไห่ รวม 8 ตำบล 50 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 1,062 ครัวเรือน ปัจจุบันระดับน้ำลดลงอย่างต่อเนื่อง สำนักงาน ปภ.จังหวัดที่ประสบภัยได้ร่วมกับหน่วยทหารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องระดมสรรพกำลังและทรัพยากรปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบภัย ตรวจสอบความเสียหาย ตลอดจนซ่อมแซมสาธารณูปโภคและสิ่งสาธารณประโยชน์ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติโดยเร็ว.

ที่มา: dailynews.co.th

มีส่วนร่วมในเครือข่ายทางสังคม:

ความคิดเห็น - 0