Receive up-to-the-minute news updates on the hottest topics with NewsHub. Install now.

"ประจิน"มอบนโยบายวันสถาปนากรมบังคับคดี ครบรอบ 44 ปี

24 พฤศจิกายน 2561, 7:13 น.
46 0
"ประจิน"มอบนโยบายวันสถาปนากรมบังคับคดี ครบรอบ 44 ปี

เผยแพร่: 24 พ.ย. 2561 14:13 โดย: ทีมข่าวอาชญากรรม

"ซึ่งกระบวนการทำงานสามารถเปลี่ยนแปลงแบบค่อยเป็นค่อยไป แต่ไม่ช้าจนไม่ทันการณ์ เพื่อเตรียมพร้อมเข้าสู่ Thailand 4.0 การดำเนินการโครงการโรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์ ในด้านการให้การความรู้ และการศึกษา ถือเป็นสิ่งสำคัญส่งผลให้คุณภาพชีวิตดีขึ้น พร้อมมุ่งเน้น การให้ความช่วยเหลือประชาชนให้สามารถข้อมูลและการให้บริการ ด้วยความสะดวก รวดเร็ว ตลอดจนการให้ความช่วยเหลือในด้านการสร้างงาน สร้างอาชีพ และเสริมสร้างการรับรู้ทางกฎหมาย เพื่ออำนวยความยุติธรรม ลดความเหลื่อมล้ำ ขจัดความทุกข์ยาก และสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับประชาชน"

ที่มา: mgronline.com

มีส่วนร่วมในเครือข่ายทางสังคม:

ความคิดเห็น - 0