Receive up-to-the-minute news updates on the hottest topics with NewsHub. Install now.

'ประยุทธ์' ฮึ่มใครจ้องลดอำนาจ 'ทหาร' มีกฎหมายอยู่

17 ธันวาคม 2561, 4:57 น.
78 0

“ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี มีการกำหนดการดูแลประชาชนในช่วงแต่ละวัย ซึ่งต้องดูว่ามีงบประมาณเท่าไหร่ วันนี้เราให้ได้ถึงอนุบาล 3 หลายคนอยากให้ดูแลไปถึงอายุช่วงนั้นช่วงนี้ แต่ก็ต้องดูว่าเรามีรายได้เท่าไหร่ จึงต้องปรับสัดส่วนให้เหมาะสม โดยพิจารณาตามหลักการและเหตุผล การพัฒนาประเทศต้องใช้คนของเราเองก่อน ส่วนที่บอกว่าทำไมรายได้และความเป็นอยู่ของประชาชนยังไม่ดีขึ้น เกษตรกรยังมีปัญหา เรื่องนี้ต้องไปดูที่ไส้ไหน เราพยายามดูทุกอย่าง ผมไม่อาจจะพูดอะไรได้มากในช่วงนี้ เพราะเป็นช่วงความเคลื่อนไหวทางการเมือง แต่จะพูดในฐานะนายกฯ ว่าที่ผ่านมาเราพัฒนาหลายอย่าง แต่ถ้ายังเข้าใจไม่ตรงกัน ก็ไปไม่ได้ หวังว่าทุกคนจะช่วยสร้างความเข้าใจให้ผมด้วย ไม่เช่นนั้นจะถูกบิดเบือน วันนี้ประชาธิปไตยก็เดินหน้าเข้ามา อยากให้ทุกคนช่วยสร้างความเข้าใจ ผมไม่อาจจะชี้นำเรื่องเหล่านี้ได้”

นายกฯ กล่าวอีกว่า วันนี้เราต้องใช้โทรศัพท์ให้เกิดประโยชน์ เปิดดูเว็บไซต์หน่วยงานราชการ สนใจอะไรก็เปิดดูในส่วนนั้น ไม่ใช่ไม่รู้เรื่องเขียนอะไรไม่เข้าใจดังนั้นข้าราชการต้องปรับวิธีการนำเสนอให้สั้นกระชับ เราจะได้คนที่มีคุณภาพเข้าไปทุกสาขาอาชีพ ไม่ว่าจะเป็นทหาร ตำรวจ จะเป็นนายกฯก็ได้วันหน้า ทุกคนต่างสำคัญ ตำรวจ ทหาร ก็สำคัญ ไม่ใช่จะบอกว่าอันนี้เพิ่มอำนาจ อันนี้ลดอำนาจ รัฐธรรมนูญมีอยู่แล้ว กฎหมายมีทุกตัว การกระจายอำนาจก็มีอยู่ รวมถึงการเลือกตั้งท้องถิ่น อบต. อบจ.

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จากนั้นนายกฯ เดินลงจากเวทีมาทักทายนักเรียน โดยได้ชูมือที่ทำสัญลักษณ์ไอเลิฟยูพร้อมกับกล่าวว่า “สวัสดีทุกคน รักประเทศไทยต้องรักคนไทยทุกคน”

ที่มา: bangkokbiznews.com

มีส่วนร่วมในเครือข่ายทางสังคม:

ความคิดเห็น - 0