Receive up-to-the-minute news updates on the hottest topics with NewsHub. Install now.

"ประวิตร" ถกขับเคลื่อนปฏิรูป อนุมัติทำแผนแก้ค้ามนุษย์-ประมง มีมติรับซื้อเรือคืน 3 ระยะ

15 สิงหาคม 2561, 8:09 น.
16 0
"ประวิตร" ถกขับเคลื่อนปฏิรูป อนุมัติทำแผนแก้ค้ามนุษย์-ประมง มีมติรับซื้อเรือคืน 3 ระยะ

เผยแพร่: 15 ส.ค. 2561 15:09 โดย: MGR Online

"บิ๊กป้อม" ประชุมคกก.ขับเคลื่อนและปฏิรูปฯ อนุมัติทำแผนรองรับแก้ค้ามนุษย์-ประมง เข้มสถานบริการ-ฟันจนท.มีเอี่ยว ขับเคลื่อนแก้ไอยูยู มีมติรับซื้อเรือคืน 3 ระยะ เริ่มที่เรือ 10-60 ตันกรอส ตั้งอนุกก. ยันไม่ละเลยผลกระทบชาวประมง .

พล.ท.คงชีพกล่าวต่อว่า เรื่องปัญหาการรับซื้อเรือคืน จะมีการดำเนินการ 3 ระยะ ประกอบด้วย ระยะที่ 1 เรือขนาด 10-60 ตันกรอส จำนวน 409 ลำ ระยะที่ 2 เรือขนาด 60-150 ตันกรอส จำนวน 166 ลำ และระยะที่ 3 เรือขนาด 150 ตันกรอสขึ้นไป จำนวน 104 ลำ ซึ่งวันนี้ที่ประชุมมีมติให้ดำเนินการกับเรือในระยะที่ 1 เป็นลำดับแรก โดยจะตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อดำเนินการ ให้ผู้ประสงค์ขายเรือต้องแจ้งความประสงค์ และต้องมีการตรวจสอบความถูกต้องของเรือ มีการประเมินราคาและซื้อโดยคณะกรรมการจัดซื้อเรือ โดยจะโอนเงินให้ชาวประมงผ่านทางบัญชีโดยตรง ขณะที่ปัญหาการแจ้งเรือเข้า-ออก ได้มอบหมายให้ศูนย์บัญชาการแก้ไขการทำประมงผิดกฎหมาย(ศปมผ.) ไปดำเนินการดูแล โดยจัดทำคู่มือการปฏิบัติให้เหมือนกันทุกท่าที่มีเรือเข้า-ออก นอกจากนี้ ได้มอบหมายให้กรมเจ้าท่าไปดำเนินการแก้ปัญหากฎหมายการประมงว่าด้วยเรื่องกฎระเบียบข้อบังคับในการตรวจเรือ ส่วนกรมประมงจะเป็นฝ่ายรับผิดชอบปัญหาภาระการจ่ายค่าบริการระบบติดตามเรือ (Vessel Monitoring System : VMS)

ที่มา: mgronline.com

มีส่วนร่วมในเครือข่ายทางสังคม:

ความคิดเห็น - 0