Receive up-to-the-minute news updates on the hottest topics with NewsHub. Install now.

“ปานเทพ” ชนะคดีอีกคดี ศาลอุทธรณ์ยืนยกฟ้อง ค้าน พ.ร.บ.ปิโตรเลียมไม่ผิด พ.ร.บ.ชุมนุมฯ

7 พฤศจิกายน 2561, 11:03 น.
47 0
“ปานเทพ” ชนะคดีอีกคดี ศาลอุทธรณ์ยืนยกฟ้อง ค้าน พ.ร.บ.ปิโตรเลียมไม่ผิด พ.ร.บ.ชุมนุมฯ

เผยแพร่: 7 พ.ย. 2561 18:03 ปรับปรุง: 7 พ.ย. 2561 18:15 โดย: ผู้จัดการออนไลน์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืนยกฟ้องตามศาลชั้นต้น “ปานเทพ” ไม่ผิด พ.ร.บ.ชุมนุม กรณีเคลื่อนไหวคัดค้านร่าง พ.ร.บ.ปิโตรเลียมฯ เมื่อปี 60 ชี้พฤติการณ์ไม่เข้าลักษณะเชิญชวนให้ผู้อื่นมาร่วมชุมนุม แต่เกิดเหตุเพราะตำรวจเอารั้วกันไม่ให้เข้าพื้นที่เพื่อยื่นหนังสือที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ และเนื้อหาการปราศรัยเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานโดยชอบด้วยรัฐธรรมนูญ .

โดยจำเลยกล่าวไว้ในคำปราศรัยด้วยว่า ผู้ชุมนุมทั้งหลายเดินทางมาร่วมชุมนุมกันเอง ไม่มีผู้ใดเชิญชวน การกระทำของจำเลยทั้งหมดเท่าที่โจทก์สืบมาจึงไม่เข้าลักษณะผู้เชิญชวนหรือจัดให้ผู้อื่นมาร่วมชุมนุม ณ สถานที่เกิดเหตุในวันเกิดเหตุแต่อย่างใด รวมทั้งไม่เข้าหลักเกณฑ์ที่จะถือได้ว่าเป็นการจัดการชุมนุมในความหมายอื่นๆ อีก 2 ประการ ดังที่ได้วินิจฉัยแล้ว กรณีจึงไม่จำเป็นต้องวินิจฉัยพยานหลักฐานของจำเลย เพราะไม่ทำให้ผลเปลี่ยนแปลง ที่ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้องโจทก์โดยวินิจฉัยว่าพยานหลักฐานโจทก์ที่นำสืบข้อนี้ไม่มีน้ำหนักเพียงพอให้รับฟังได้ว่าจำเลยกระทำความผิดตามฟ้อง จึงต้องด้วยความเห็นศาลอุทธณ์แล้ว อุทธรณ์ของโจทก์ฟังไม่ขึ้น พิพากษายืน”

ที่มา: mgronline.com

มีส่วนร่วมในเครือข่ายทางสังคม:

ความคิดเห็น - 0