Receive up-to-the-minute news updates on the hottest topics with NewsHub. Install now.

“ปานเทพ”ชี้ จนท.มั่วจับม็อบต้านโรงไฟฟ้าเทพาข้ามขั้นตอน ส่อทำผิด พ.ร.บ.ชุมนุมฯ เสียเอง

29 พฤศจิกายน 2560, 7:21 น.
16 0
“ปานเทพ”ชี้ จนท.มั่วจับม็อบต้านโรงไฟฟ้าเทพาข้ามขั้นตอน ส่อทำผิด พ.ร.บ.ชุมนุมฯ เสียเอง

เผยแพร่: 29 พ.ย. 2560 14:21:00 โดย: MGR Online

อดีตโฆษกพันธมิตรฯ เตือน จนท.จับกุมแกนนำคัดค้านโรงไฟฟ้าเทพา ส่อทำผิดกฎหมายเสียเอง ชี้ พ.ร.บ.ชุมนุมสาธารณะกำหนดโทษชุมนุมโดยไม่แจ้งล่วงหน้า แค่ปรับ 1 หมื่น ยังไม่ให้อำนาจ จนท.จับกุม ต้องให้ศาลกำหนดเวลาเลิกชุมนุมก่อน พร้อมย้ำเป็นชุมนุมสาธารณะ ใช้ พ.ร.บ.จราจรเอาผิดไม่ได้ และในเมื่อ จนท.ไม่ทำตามขั้นตอน จะอ้างผู้ชุมนุมทำร้ายขณะปฏิบัติหน้าที่ได้หรือไม่ .

ขั้นตอนที่ 2. หากผู้ชุมนุมยังไม่เลิกการชุมนุม มาตรา 21 บัญญัติให้เจ้าพนักงานดูแลการชุมนุมสาธารณะร้องขอต่อศาลแพ่งหรือศาลจังหวัดเพื่อให้มีคำสั่งให้ผู้ชุมนุมเลิกการชุมนุมสาธารณะนั้น "ซึ่งกฎหมายก็ยังไม่ให้มีการจับกุม"

ในระหว่างการ "รอ" คำสั่งศาลนี้เอง ให้เจ้าพนักงานดูแลการชุมนุมสาธารณะมีอำนาจกระทำการที่จำเป็นตามแผนหรือแนวทางการดูแลการชุมนุมสาธารณะที่คณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบตามข้อเสนอแนะของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ต้องถามว่ามีแล้วหรือยัง?)

แต่กฎหมายก็บัญญัติว่าแผนดังกล่าวนั้นจะต้องเป็นไป "เพื่อคุ้มครองความสะดวกของประชาชนและคุ้มครองการชุมนุมสาธารณะ"

แต่(การชุมนุมของกลุ่มผู้คัดค้านโรงไฟฟ้าถ่านหินเทพา)ปรากฏว่ายังไม่ทันสิ้นสุดขั้นตอนที่ 2 เลย เจ้าหน้าที่ก็จับกุมผู้ชุมนุม ล่ามโซ่แกนนำทั้ง 16 คน เสียแล้ว!!!

คำถามคือกรณีการดำเนินคดีความเช่นนี้ถูกต้องหรือไม่ เพราะหากเป็นการชุมนุมเพื่อเรียกร้องคัดค้านโรงไฟฟ้า ย่อมต้องตีความว่าเป็นการชุมนุมสาธารณะใช่หรือไม่ เพราะมาตรา 4 ตาม พ.ร.บ.ชุมนุมสาธารณะบัญญัติ 2558 บัญญัตินิยามเอาไว้อย่างชัดเจนว่า "การชุมนุมสาธารณะ หมายความว่า การชุมนุมของบุคคลในที่สาธารณะเพื่อเรียกร้อง สนับสนุน คัดค้าน หรือแสดงความคิดเห็นในเรื่องใดเรื่องหนึ่งโดยแสดงออกต่อประชาชนทั่วไป และบุคคลอื่นสามารถร่วมการชุมนุมนั้นได้ ไม่ว่าการชุมนุมนั้นจะมีการเดินขบวนหรือเคลื่อนย้ายด้วยหรือไม่"

เมื่อเป็นการชุมุนุมสาธารณะ จึงจะมาใช้เรื่องกฎหมายจราจรได้อย่างไร เพราะกฎหมายฉบับนี้มีความจำเพาะแยกออกจากการกีดขวางทางสาธารณะปกติทั่วไปด้วย .

นอกจากนี้จะต้องตั้งคำถามว่าการต่อสู้ขัดขวางการจับกุมนั้น เป็นเพราะเจ้าหน้าที่ตำรวจไม่ได้ทำตามขั้นตอนตามกฎหมายเสียเอง จนทำให้ประชาชนที่คัดค้านเสียสิทธิการชุมนุมสาธารณะตามที่กฎหมายบัญญัติหรือไม่?

เมื่อมีการจับกุมที่ถูกตั้งคำถามว่าได้ทำตามขั้นตอนถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่ ก็ต้องพิสูจน์ต่อมาว่ามีการทำร้ายเจ้าพนักงานซึ่งทำตามหน้าที่นั้นมีจริงหรือไม่? ใครใน 15 คนที่ทำร้ายเจ้าพนักงาน และทั้ง 15 คนทำร้ายเจ้าพนักงาน จริงหรือไม่? และที่สำคัญคือเจ้าหน้าที่รัฐที่อ้างว่าทำตามหน้าที่นั้น ได้ทำตามกฎหมายแล้วหรือไม่? และเหตุการณ์ปะทะกันนั้นเพราะเจ้าหน้าที่รัฐเป็นฝ่ายเริ่มไม่ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายเสียเอง ใช่หรือไม่?

ที่มา: mgronline.com

มีส่วนร่วมในเครือข่ายทางสังคม:

ความคิดเห็น - 0