Receive up-to-the-minute news updates on the hottest topics with NewsHub. Install now.

ปิดล้อม 74 หมู่บ้าน กวาดจับนักค้ารายย่อย

12 กันยายน 2560, 15:30 น.
11 0
ปิดล้อม 74 หมู่บ้าน กวาดจับนักค้ารายย่อย

นายศิรินทร์ยา สิทธิชัย เลขาธิการ ป.ป.ส..เปิดปฏิบัติการ “1386 ทั่วไทย ประชาชนปลอดภัยยาเสพติด”ครั้งที่ 18/2560 ภายใต้แผนประชารัฐร่วมใจ สร้างหมู่บ้าน/ชุมชนมั่นคง ปลอดภัยยาเสพติด โดยสนธิกำลังร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่ ตำรวจ ทหาร ฝ่ายปกครอง ปิดล้อมตรวจค้นหมู่บ้าน ระหว่างวันที่ 23 ส.ค. - 12 ก.ย. รวมทั้งสิ้น 74 หมู่บ้าน 28 อำเภอ ใน 16 จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพฯ พระนครศรีอยุธยา นนทบุรี สิงห์บุรี อ่างทอง ชลบุรี ฉะเชิงเทรา บุรีรัมย์ อุดรธานี พิษณุโลก เพชรบูรณ์ พิจิตร สมุทรสาคร นครปฐม ชุมพร และสตูล โดยดำเนินการกับเป้าหมายบุคคลรวม 98 รายเป็นบุคคลทั่วไปทั้งหมด ซึ่งเป็นเป้าหมายที่ได้รับข้อมูลจากการร้องเรียนของประชาชน 83 ราย จากการสืบสวนหาข่าว 15 ราย ผลการปฏิบัติการ สามารถจับกุมผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด รวม 41 ราย โดยเป็นผู้ค้า (ครอบครองเพื่อจำหน่ายยาเสพติด) 10 ราย ครอบครองยาเสพติด 6 ราย และนำผู้เสพ 25 ราย เข้าสู่กระบวนการบำบัด สามารถยึดของกลางยาบ้า 3,146 เม็ด และไอซ์อีกจำนวนหนึ่ง นายศิรินทร์ยา กล่าวว่า ป.ป.ส. ได้เปิดสายด่วน 1386 ในการรับแจ้งเบาะแสยาเสพติดที่ประชาชนสามารถโทรศัพท์แจ้งได้ตลอด 24 ชั่วโมง รวมถึง ช่องทางอื่นๆ ของสำนักงาน ป.ป.ส.

ที่มา: bangkokbiznews.com

มีส่วนร่วมในเครือข่ายทางสังคม:

ความคิดเห็น - 0