Receive up-to-the-minute news updates on the hottest topics with NewsHub. Install now.

ป.ป.ช.พอใจ ดัชนี"โกง"ของไทยดีขึ้น

3 ธันวาคม 2557, 7:47 น.
11 0

ป.ป.ช. พอใจค่าดัชนีโกงของไทย ได้อันดับดีขึ้น เชื่อปี 60 ติด 50 อันดับ ประเทศปลอดโกง

ด้านนายปานเทพ กล้าณรงค์ราญ ประธานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) กล่าวว่า ตนรู้สึกพอใจกับผลคะแนนที่ออกมา หากเทียบกับปีที่ผ่านมาจะเห็นว่าคะแนนในปีนี้ได้เพิ่มขึ้นมาถึง 38 คะแนน จากปีที่แล้ว 35 คะแนน นอกจากนี้อันดับก็ได้เพิ่มขึ้นมาจากอันดับที่ 102 เป็น 85 ซึ่งอยู่ในลำดับเดียวกับประเทศฟิลิปินส์ แม้ตัวเลขลำดับคะแนนจะเพิ่มไม่มาก แต่ไม่ใช่เรื่องง่าย ต้องอาศัยปัจจัยทางบวก โดยอาศัยจากนโยบายรัฐบาลที่มีความชัดเจนมากขึ้นในการปราบปรามทุจริต รวมทั้งการปฏิรูปไม่ว่าด้านไหน จะมีเรื่องการปราบปรามทุจริตแทรกอยู่ทุกด้าน นอกจากนี้ยังเห็นว่ากฎหมายในช่วงที่ยังมีคณะรักษาความสงบแห่งชาติ(คสช.) จนถึงการมีสภานิติบัญญัติแห่งชาติ(สนช.)นั้น ได้เน้นประโยชน์ให้การปฏิบัติหน้าที่ของ ป.ป.ช.ทำงานได้ดีขึ้น เวลาขออนุญาตขออนุมัติก็ทำได้รวดเร็วมากขึ้น ภาคประชาชนได้เห็นการขับเคลื่อนภาพรวมการบังคับใช้กฎหมายอย่างเต็มที่ ซึ่งถือเป็นนิมิตรหมายที่ดี อย่างไรก็ตามในปี 2560 ที่เราได้ตั้งเป้ายุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่ 2 ก็หวังว่า CPI ของเราจะต้องถึง 50 คะแนนและติดอันดับ 1 ใน 50 ซึ่งก็มีทิศทางความเป็นไปได้ว่าการเอื้ออำนวยให้การทุจริตต่างๆ มีลักษณะที่ดีขึ้นและการทุจริตลดลง.

ที่มา: dailynews.co.th

มีส่วนร่วมในเครือข่ายทางสังคม:

ความคิดเห็น - 0