Receive up-to-the-minute news updates on the hottest topics with NewsHub. Install now.

ป.ป.ส. เบรก “มท.”ปัดฝุ่นแก้กฎหมาย “องค์การเภสัช” ผลิตยาบ้า-ไอซ์ ขายผู้ป่วยติดยาฯ อ้างลดแรงจูงใจผู้ผลิต

13 กุมภาพันธ์ 2561, 6:07 น.
40 0
ป.ป.ส. เบรก “มท.”ปัดฝุ่นแก้กฎหมาย “องค์การเภสัช” ผลิตยาบ้า-ไอซ์ ขายผู้ป่วยติดยาฯ อ้างลดแรงจูงใจผู้ผลิต

เผยแพร่: 13 ก.พ. 2561 13:07:00 โดย: MGR Online

ป.ป.ส. เบรก “มท.-ศอ.ปส.ร้อยเอ็ด”ปัดฝุ่นแก้กฎหมายให้ “องค์การเภสัช” ผลิต “ยาบ้า-ไอซ์” ขายผู้ป่วยที่ติดยาเสพติด อ้างลดแรงจูงใจผู้ผลิต รัฐกำกับได้ง่าย ยก 2 กฎหมายไทย พ่วง อนุสัญญาฯวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตประสาท “ไม่สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริง” “WHO” ห้าม! ประเทศภาคี แก้กฎหมายผิดหลักสากล แม้มีประโยชน์แค่เล็กน้อย เผยอนุฯ"สารตั้งต้นยาบ้า"อยู่ระหว่างรวบรวม ผลดี ผลเสีย และผลกระทบหากปรับนโยบาย ส่วน “อนุพันธ์”จ่อใช้รักษาโรคสมาธิสั้นในอนาคต .

"โดยกรณี "เมทแอมเฟตามีน (ยาบ้าและไอซ์) ได้ถูกควบคุมเป็น "วัตถุออกฤทธิ์ ตามบัญชี 2" ท้ายอนุสัญญาดังกล่าว ซึ่งถูกจำกัดให้นำไปใช้ได้เฉพาะเพื่อวัตถุประสงค์ทางการแพทย์และวิทยาศาสตร์เท่านั้น ห้ามนำไปใช้" นอกวัตถุประสงค์ดังกล่าว เนื่องจากเป็น "สารที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงอย่างมากต่อสุขภาพของประชาชน และมีประโยชน์ในการนบำบัดรักษาเพียงเล็กน้อย"

"ดังนั้น จึงต้องพิจารนาถึงความเหมาะสมอย่างรอบคอบและรอบด้าน การปรับนโยบายและมาตรการในการควบคุม เมทแอมเฟตามีน (ยาบ้าเละไอซ์) จะต้องคำนึงถึงสุขภาพของประชาชนเป็นลำดับแรก ส่วนกลุ่มผู้ค้ายาเสพติด ก็ต้องดำเนินการปราบปรามอย่างเด็ดขาดต่อไป ผู้เสพหรือผู้ติดยาเสพติกก็ตองให้ความรู้ ให้การบำบัดรักษาและฟื้นฟูสภาพ ให้การสงเคราะห์ติดตามและช่วยเหลือ รวมถึงการดำเนินมาตรการในการป้องกันและไม่ให้เกิดผู้เสพรายใหม่ โดยเฉพาะเด็กและเยาวชนที่เน้นกลุ่มเสี่ยง"

มีรายงานว่า เมื่อวันที่ 18 ส.ค. 2559 พล.อ.ไพบูลย์ คุ้มฉายา องคมนตรี ในสมัยดำรงตำแหน่ง รมว.ยุติธรรม กล่าวในระหว่าง เวทีแลกเปลี่ยนความเห็นเพื่อนำเสนอนโยบายยาเสพติดที่เหมาะสมสำหรับประเทศไทย จัดโดยสถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (ทีไอเจ) ตอนหนึ่งว่า เชื่อว่ายาบ้าเป็นสินค้าเศรษฐกิจ ไม่มีทางที่จะทำให้หมดไปได้ ดังนั้น ขอถามไปที่กระทรวงสาธารณสุขว่า จะทำอย่างไรให้ยาบ้าเหลือเม็ดละ50 สตางค์ ขอให้บอกตนพร้อมทำให้ทันที “เพราะคงไม่มีหน่วยใดที่จะรู้ข้อมูลพื้นที่และบุคคลได้มากเท่าท้องถิ่น ทั้งผู้ว่าราชการจังหวัด นายอำเภอ เช่นเดียวกับระบบป้องกันที่พื้นที่ควรมีบทบาทมากที่สุด”

ขณะที่ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รมว.สาธารณสุข ขณะนั้นระบุว่า กระทรวงสาธารณสุขจะไม่เป็นผู้ผลิตยาเสพติดราคาถูกแน่นอน โดยกระแสข่าวที่ แนะนำให้ สธ.ไปผลิตนั้น คาดว่าเป็นเรื่องเข้าใจผิดมากกว่า.

ที่มา: mgronline.com

มีส่วนร่วมในเครือข่ายทางสังคม:

ความคิดเห็น - 0