Receive up-to-the-minute news updates on the hottest topics with NewsHub. Install now.

ผวจ.สระแก้ว นำ ปชช.ประกาศเจตนารมณ์รณรงค์ “แยกก่อนทิ้ง” สร้างเมืองน่าอยู่

7 มกราคม 2562, 14:29 น.
80 0

เผยแพร่: 7 ม.ค. 2562 21:29 โดย: ผู้จัดการออนไลน์

สระแก้ว- ผวจ.สระแก้ว ร่วมทุกภาคส่วนประกาศเจตนารมณ์รณรงค์ 60 วัน “แยกก่อนทิ้ง” ขับเคลื่อนการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในชุมชนให้มีประสิทธิภาพ หวังสร้างเมืองสระแก้วให้เป็นเมืองสะอาด น่าอยู่ .

สำหรับการรณรงค์ตามแผนปฏิบัติการ 60 วัน “แยกก่อนทิ้ง” เริ่มตั้งแต่วันที่ 9 ม.ค. - 9 มี.ค. 2562 เพื่อให้เป็นไปตามที่มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 3 พ.ค. 2559 ที่เห็นชอบแผนแม่บทการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของประเทศ ที่มีกระทรวงมหาดไทยและกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมกันบริหารจัดการขยะมูลฝอย โดยรณรงค์ให้ครัวเรือนลดปริมาณขยะ ,ใช้หลักการใช้น้อย ,ใช้ซ้ำ ,นำกลับมาใช้ใหม่ สร้างจิตสำนึกและการมีส่วนร่วมในการลดขยะต้นทางของประชาชน.

ที่มา: mgronline.com

มีส่วนร่วมในเครือข่ายทางสังคม:

ความคิดเห็น - 0