Receive up-to-the-minute news updates on the hottest topics with NewsHub. Install now.

ผู้โดยสารสละที่ให้นักบิน ลั่น "ไม่เสียใจ" ถูกย้ายที่นั่ง แต่ขอให้จริงใจแก้ปัญหา

22 ตุลาคม 2561, 20:35 น.
44 0
ผู้โดยสารสละที่ให้นักบิน ลั่น "ไม่เสียใจ" ถูกย้ายที่นั่ง แต่ขอให้จริงใจแก้ปัญหา

"ผมไม่ได้เสียใจเลยจากการย้ายที่นั่งจากชั้นหนึ่งกลับไปที่ชั้น เพราะถ้าผมไม่ยอมย้ายคงไม่ได้บินกลับในวันนั้น เพียงแต่รู้สึกข้องใจว่า เรื่องเล็กน้อยแค่นี้ ทำให้ผู้โดยสารกว่า 300 คน เสียเวลาไป 2 ชั่วโมงครึ่ง จึงได้ทำจดหมายร้องเรียนไปที่ช่องทางที่กำหนด แต่ทั้งนี้ จดหมายดังกล่าวได้หลุดไปเป็นย้างนอกได้อย่างไร ไม่เกี่ยวข้องกับผมเลย และผมไม่ได้มุ่งหวังโจมตีองค์กร ผมเพียงต้องการให้ข้อเสนอแนะเพื่อจะได้นำเหตุการณ์นี้มาทบทวนปรับปรุงการปฏิบัติงานของผู้เกี่ยวขอ้ง เพื่อบริการแก่ผู้โดยสารให้ดีขึ้น" .

"ผมซื้อบัตรโดยสารชั้นธุรกิจด้วยเงินสด ในขากลับจากซูริค-กรุงเทพฯ เที่ยวเดียว ที่ กรุงเทพฯ ซึ่งแพงมาก และเส้นทางนี้ไม่มีชั้นหนึ่งในขณะที่ไปซื้อบัตรโดยสาร และไม่ได้ขอใช้สิทธิพิเศษใดๆ ในการอัปเกรด ไม่ทราบเรื่องการอัปเกรดที่นั่ง จึงเข้าใจว่าเมื่อมีการเปลี่ยนเครื่อง ก็ยึดตามที่นั่งเดิม เพราะตอนไปออกบัตรโดยสารก็ไม่ได้เลือกที่นั่งเอง เจ้าหน้าที่ออกบัตรโดยสารให้ โดยได้ที่นั่ง 1K และ 2K ทราบว่าเป็นที่นั่งด้านหน้าสุด ก็คิดว่าได้ที่นั่งสบายเท่านั้น มาทราบเรื่องการอัปเกรดที่นั่งจากข่างในภายหลัง" .

"การย้ายที่นั่งเป็นเพียงต้นตอของปัญหา ไม่ใช่สาระสำคัญของการร้องเรียน เพราะมันมีผลกระทบเพียง 2 คน แต่สาระสำคัญของการร้องเรียนอยู่ที่ความล่าช้าของเที่ยวบินที่เกิดขึ้น มีผลกระทบต่อคนมากกว่า 300 คน โดยบางคนไม่ทราบแม้กระทั่งมีการเปลี่ยนเครื่อง บาคนคิดว่า ล่าช้าเพราะต้องรอการแก้ไขเครื่องที่เสียหาย จากการที่ทุกคนไม่ทราบถึงสาเหตุของความล่าช้า ผู้โดยสารส่วนใหญ่จึงมีความกังวลใจถึงความปลอดภัยของเที่ยวบินตลอดเวลาของการรอคอยและการเดินทาง" .

"สุดท้ายนี้เพื่อภาพลักษณ์ของสายการบินในองค์กร หวังว่า ท่านจะมีการออกมาชี้แจงข้อเท็จจริงกับสังคมว่าเกิดอะไรขึ้น ไม่ใช่ปล่อยให้ภาพของผู้โดยสารบางส่วน ถูกมองว่าไม่เสียสละที่นั่งให้นักบิน หรือภาพลักษณ์ของนักบินที่ดี และเจ้าหน้าที่ในการบินไทยที่มีความเป็นมืออาชีพ ที่ไม่ได้เกี่ยวข้อง ต้องเสื่อมเสีย โดยเหมารวมไปกับเหตุการณ์ครั้งนี้ เพราะจะทำให้คนที่ดี ตั้งใจทำงาน ภูมิใจในองค์กรนี้ ตัองได้รับผลกระทบกับเหตุการณ์นี้ไปด้วย การพูดความจริง และจริงใจที่จะแก้ปัญหาจะเป็นทางออกที่ดีที่สุด" .

ที่มา: sanook.com

มีส่วนร่วมในเครือข่ายทางสังคม:

ความคิดเห็น - 0