Receive up-to-the-minute news updates on the hottest topics with NewsHub. Install now.

พท.เปิดตัว 'ชัชชาติ' ทีมศก. ชี้หนี้เสียพุ่ง-ยาเสพติดระบาดรุนแรง

21 ธันวาคม 2561, 9:30 น.
91 0

"เศรษฐกิจวันนี้ เกิดความเหลื่อมล้ำ แม้การใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐเป็นแบบขาดดุล แต่ไม่เข้าใจว่า เหตุใดเศรษฐกิจยังแย่ลง ทั้งที่น่าจะบริหารได้ดีกว่านี้ นั่นแสดงให้เห็นว่า ต่างชาติ ไม่มั่นใจการเข้ามาลงทุนในไทย เพราะรัฐบาลไม่มีเสถียรภาพ และยังมาจากการรัฐประหาร ส่วนการลงทุนในประเทศของภาคเอกชนก็ไม่เติบโตอย่างที่ควรเป็น ดังนั้น การเมืองจึงเป็นปัจจัยหลัก ที่เร่งต้องผลักดันให้มีการเลือกตั้งที่สุจริตเที่ยงธรรม เพื่อเรียกความมั่นใจคืนมา นอกจากนี้ รัฐบาลยังขาดความเข้าใจในการทำโครงการต่างๆ และไม่มีประสิทธิภาพ ของระบบ ทั้งนี้ พรรคเพื่อไทย จะไม่ยอมปล่อยให้ประเทศล้มเหลวอีกแล้ว พร้อมอาสาแก้ไขทุกปัญหา เพื่อประชาชน"

ที่มา: bangkokbiznews.com

มีส่วนร่วมในเครือข่ายทางสังคม:

ความคิดเห็น - 0