Receive up-to-the-minute news updates on the hottest topics with NewsHub. Install now.

พระสงฆ์-ชาวบ้านชัยภูมิยัน! บุคคลถูกอ้าง “เจ้าอาวาส”วัดดังเชียงใหม่สวมบัตร ปชช. มีตัวตันจริง

11 ตุลาคม 2560, 6:42 น.
44 0
พระสงฆ์-ชาวบ้านชัยภูมิยัน! บุคคลถูกอ้าง “เจ้าอาวาส”วัดดังเชียงใหม่สวมบัตร ปชช. มีตัวตันจริง

เผยแพร่: 11 ต.ค. 2560 13:42:00 ปรับปรุง: 11 ต.ค. 2560 13:53:00

- พระสงฆ์ และชาวบ้าน อ.ภูเขียว ชัยภูมิ ยืนยัน “ ด.ช.ดวงดี เวียงดินดำ” บุคคลที่ถูกอ้างเลขที่บัตรประชาชนตรงกับ “เจ้าอาวาสวัดสวนดอก” เชียงใหม่ มีตัวตนจริง บวชเรียนเป็นพระสงฆ์ ชื่อ “พระมหาดวงดี” มรณภาพด้วยโรคมะเร็งที่วัดบ้านเกิด เมื่อปี 2538 นานกว่า 23 ปีแล้ว ชาวบ้านร่วมพิธีฌาปนกิจกว่า 1,000 คน เผยไม่ทราบถูกสวมสิทธิ์บัตรปชช.ได้อย่างไร ขณะนายอำเภอภูเขียวหลบหน้า ไม่ขอให้ข้อมูลใดๆ .

จากการตรวจสอบบุคคลที่ดำรงตำแหน่งนายอำเภอภูเขียว ในช่วงที่ นายดวงดี หรือ พระมหาดวงดี เสียชีวิตหรือมรณภาพ พบว่า ผู้ที่ดำรงตำแหน่งเป็นนายอำเภอภูเขียว คือ นายธงชัย พัฒนครู (8 พ.ย.2536- 31ต.ค.2538) และ ดำรงตำแหน่งต่อเนื่องกันคือ นายพิจิตร สีแสง (1 พ.ย.2538 - 2 พ.ย.2540)

ที่มา: mgronline.com

มีส่วนร่วมในเครือข่ายทางสังคม:

ความคิดเห็น - 0