Receive up-to-the-minute news updates on the hottest topics with NewsHub. Install now.

พาณิชย์เชิญเจ้าสัวหารือดูแลราคาสินค้า

2 ตุลาคม 2557, 11:11 น.
74 0

“ ฉัตรชัย” ดึง 4 เจ้าสัว ร่วมดูแลค่าครองชีพ-สินค้าเกษตร มั่นใจการส่งออกไม่ติดลบ

“ผู้บริหารของกระทรวงพาณิชย์ที่เข้าหารือร่วมกับรมว.พาณิชย์ ประกอบด้วย นางอภิรดี ตันตราภรณ์ รมช.พาณิชย์ นายสมพล เกียรติไพบูลย์ ประธานที่ปรึกษารมช.พาณิชย์ พล.อ.ปัฐมพงศ์ ประถมภัฏ ผู้ช่วยรมว.พาณิชย์ น.ส.ชุติมา บุณยประภัศร ปลัดกระทรวงพาณิชย์ นางนันทวัลย์ ศกุนตนาค อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ นางดวงพร รอดพยาธิ์ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ นายบุณยฤทธิ์ กัลยาณมิตร รักษาการอธิบดีกรมการค้าภายใน”

พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รมว.พาณิชย์ กล่าวภายหลังการหารือว่า ได้เชิญผู้นำภาคเอกชนเข้ามารับฟังนโยบายการทำงานของรัฐบาล และยุทธศาสตร์การทำงานของกระทรวงพาณิชย์ โดยได้ชี้แจงว่ารัฐบาลมีนโยบายเร่งด่วนระยะสั้น 3 เดือนที่จะเร่งผลักดันการขยายตัวของเศรษฐกิจ และมีแผนระยะยาว คือ การวางรากฐานทางเศรษฐกิจให้กับประเทศในทุกด้าน จึงอยากจะขอความร่วมมือภาคเอกชนให้สนับสนุนการทำงานของรัฐบาล ซึ่งภาคธุรกิจพร้อมที่จะให้ความร่วมมืออย่างเต็มที“วันนี้มีภาคธุรกิจบอกว่าเป็นมิติใหม่ที่ ไม่เคยมีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นมาก่อน ที่เปิดโอกาสให้เอกชนมาแสดงความคิดเห็น โดยเห็นด้วยที่ภาครัฐจะร่วมกับภาคเอกชนในการทำงาน ซึ่งผมจะคุยต่ออีกหลายกลุ่ม เพราะเป็นแนวทางที่ดี”

ที่มา: dailynews.co.th

มีส่วนร่วมในเครือข่ายทางสังคม:

ความคิดเห็น - 0