Receive up-to-the-minute news updates on the hottest topics with NewsHub. Install now.

“พาณิชย์”เปิดตัว YEN-D Plus จีบอินโดนีเซีย-มาเลเซีย สร้างเครือข่ายกับผู้ประกอบการไทย

11 มกราคม 2562, 7:39 น.
101 0

เผยแพร่: 11 ม.ค. 2562 14:39 โดย: ผู้จัดการออนไลน์

"การจัดโครงการ YEN-D Plus เป็นการขยายเครือข่ายผู้ประกอบการรุ่นใหม่ของไทยไปสู่ประเทศนอกกลุ่ม CLMV (กัมพูชา สปป.ลาว เมียนมา และเวียดนาม) ซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายเดิม เพื่อต้องการสร้างเครือข่ายของนักธุรกิจรุ่นใหม่ให้กว้างขวางมากขึ้น โดยการเดินทางไปอินโดนีเซียครั้งนี้ จะเข้าพบปะหารือกับผู้บริหารระดับสูงของหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่สำคัญของอินโดนีเซีย คือ กระทรวงความร่วมมือทางเศรษฐกิจ กับหอการค้าและอุตสาหกรรมอินโดนีเซีย (KADIN) ซึ่งจะใช้โอกาสนี้ชักชวน และขอให้แจ้งให้กับนักธุรกิจอินโดนีเซียที่สนใจมาเข้าร่วมโครงการ"

ที่มา: mgronline.com

มีส่วนร่วมในเครือข่ายทางสังคม:

ความคิดเห็น - 0