Receive up-to-the-minute news updates on the hottest topics with NewsHub. Install now.

“พิษศัลยกรรม” เริ่มสวย-จบไม่สวย

18 ตุลาคม 2557, 2:00 น.
54 0

ธุรกิจการทำศัลยกรรมเกิดขึ้นเป็นดอกเห็ด แต่จะได้มาตรฐานทางการแพทย์หรือไม่ เป็นเรื่องที่ “พิสูจน์ยาก” เพราะจะรู้ว่า “มีดหมอ...ทื่อ” ก็ต่อเมื่อ...ใบหน้าที่ทำ...ผิดรูป / คางที่ทำ...เบี้ยว / จมูกที่เสริม...บิดงอ ฯลฯ

ยุคสมัยนี้ ใครไม่ชอบรูปร่างหน้าตาตนเอง หรืออยากจะเสริมแต่งให้ตาโตเป็นสองชั้น คางเรียวได้รูป จมูกเป็นสัน ผิวหน้าเต่งตึง...ทำได้หมด เพราะความสวย-ความงาม-ความหล่อ...ไม่เข้าใครออกใคร?

โดยปัจจัยที่จะทำให้ความคงสภาพของการทำศัลยกรรมอยู่ได้นาน ขึ้นอยู่กับ “เทคนิคการทำศัลยกรรม” และ “อายุของผู้ทำศัลยกรรม” รวมถึง “ความถี่ในการตกแต่งเพิ่มเติม”

ที่มา: dailynews.co.th

มีส่วนร่วมในเครือข่ายทางสังคม:

ความคิดเห็น - 0