Receive up-to-the-minute news updates on the hottest topics with NewsHub. Install now.

ฟูดคอร์ต อาหารดอนเมืองเดินสุดทางเข้าซอก “ไพรินทร์” สั่งเพิ่มป้าย-ผงะเจอร้านมิชลินปูผัดผงกะหรี่ 1,200 บาท ชี้เป็นทางเลือก

12 มกราคม 2561, 9:25 น.
48 0
ฟูดคอร์ต อาหารดอนเมืองเดินสุดทางเข้าซอก “ไพรินทร์” สั่งเพิ่มป้าย-ผงะเจอร้านมิชลินปูผัดผงกะหรี่ 1,200 บาท ชี้เป็นทางเลือก

เผยแพร่: 12 ม.ค. 2561 16:25:00 โดย: MGR Online

“ที่ฟูดคอร์ตราคาเริ่มต้น 60 บาท ประมาณ 2 เหรียญ ถือว่าใช้ได้ ผมเองเดินทางไปต่างประเทศ จ่ายค่าอาหารที่สนามบินประมาณ 5-7 เหรียญ การรับประทานอาหารในสนามบินมีเรื่องของรสนิยมด้วย คนอยากรับประทานอาหารหรูๆ ก็คงไม่ไปที่ฟูดคอร์ต หรือผู้โดยสารต่างชาติจะใช้บริการร้านแบรนด์ยุโรป ถือว่ามีทางเลือกสำหรับผู้โดยสาร อย่างไรก็ตาม จะไปตรวจที่สนามบินสุวรรณภูมิด้วยเพื่อนำมาประมวลผล”

นายไพรินทร์กล่าวว่า “เรื่องนี้จะต้องมาพิสูจน์กันให้ทราบ ใครจะจ่ายอะไร ที่ไหนผมไม่ทราบ แต่ถ้าผมอยู่ตรงนี้จะต้องไม่มี เข้าใจตรงกันนะครับ”

ที่มา: mgronline.com

มีส่วนร่วมในเครือข่ายทางสังคม:

ความคิดเห็น - 0