Receive up-to-the-minute news updates on the hottest topics with NewsHub. Install now.

ภูเรือหันปลูกแมคาเดเมียสร้างรายได้

29 กันยายน 2557, 4:58 น.
56 0

ชาวภูเรือหันไปปลูกแมคาเดเมีย พร้อมรวมตัวตั้งวิหากิจชุมชนแปรรูปผลผลิต เพิ่มมูลค่าสร้างรายได้เป็นกอบเป็นกำ

ทั้งนี้วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปแมคาเดเมีย และพืชเมืองหนาวภูเรือได้รับรางวัลมาตรฐานอุตสาหกรรมอาหารและยา ปี 2555 อย. เลขที่ 42-2-00355-2001,รางวัลมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน ปี 2555 เลขที่ มผช 1145/2549ผ่านการคัดสรร หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ OTOP 4 ดาว ได้รับรางวัลชนะเลิศที่ 1 ประเภทอาหารในงานกาชาติดอกฝ้ายจังหวัดเลยปี 2556 ปัจจุบันแมคาเดเมียได้รับความสนใจเป็นอย่างมาก เนื่องจากให้ผลตอบแทนทางเศรษฐกิจสูงเป็นพืชอุตสาหกรรมที่ตลาดโลกต้องการเป็นปริมาณมาก มีการรวบรวมผลผลิตแมคคาเดเมียเป็นกิจจะลักษณะจนทำให้เกษตรกรเชื่อมั่นในตลาดที่จัดจำหน่าย ผลผลิตก่อนการแปรรูปมากยิ่งขึ้น จึงมีการขยายพื้นที่ในการปลูกเพิ่มมากขึ้นเท่ากับคืนป่าให้กับธรรมชาติ เนื่องจากต้นแมคาเดเมียเป็นไม้ยืนต้น มีอายุ 110– 130 ปี สามารถที่จะปลูกทดแทนป่าได้ด้วย สามารถเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกรปัจจุบัน กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปแมคาเดเมียและพืชเมืองหนาวภูเรือยังเปิดให้ผู้ที่สนใจเข้าเยี่ยมชมศึกษาเรียนรู้ดูงานตั้งแต่ปลูกจนกระทั่งแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์.

ที่มา: dailynews.co.th

มีส่วนร่วมในเครือข่ายทางสังคม:

ความคิดเห็น - 0