Receive up-to-the-minute news updates on the hottest topics with NewsHub. Install now.

มท.จ่อออกระเบียบให้ท้องถิ่นตั้งงบ"จัดสวัสดิภาพสัตว์ถูกทอดทิ้ง " เล็งตั้ง"สถานสงเคราะห์สัตว์ประจำท้องถิ่น" แถมจัดขายทอดตลาดได้

15 ธันวาคม 2561, 6:12 น.
56 0
มท.จ่อออกระเบียบให้ท้องถิ่นตั้งงบ"จัดสวัสดิภาพสัตว์ถูกทอดทิ้ง " เล็งตั้ง"สถานสงเคราะห์สัตว์ประจำท้องถิ่น" แถมจัดขายทอดตลาดได้

เผยแพร่: 15 ธ.ค. 2561 13:12 โดย: ผู้จัดการออนไลน์

มท.จ่อออกระเบียบ ให้เทศบาล-อบต.-พัทยา มีรายจ่ายในการ"จัดสวัสดิภาพสัตว์"ได้ พ่วงค่ายา ค่าทำหมัน ตามกฎหมายป้องกันการทารุณกรรม/จัดสวัสดิภาพสัตว์ พร้อมไฟเขียวตั้ง"สถานสงเคราะห์สัตว์"ประจำท้องถิ่น เป็นสถานที่ช่วยเหลืออภิบาล เฉพาะสัตว์ที่ถูกทอดทิ้ง ไม่มีเจ้าของ ถูกทารุณกรรมเท่านั้น แต่ไม่ครอบคลุมกรณีเจ้าของตาย มีเจ้าของแต่สภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยกระทบกับเพื่อนบ้าน หรือเจ้าของไม่ประสงค์จะเลี้ยงต่อ แถมสามารถเลี้ยงขายทอดตลาดได้ .

"อบจ. สามารถอุดหนุนเงิน ให้เทศบาลหรืออบต. ในพื้นที่ของตนเพื่อดำเนินการตามระเบียบนี้ได้ เมื่อได้รับการร้องขอจากเทศบาลหรืออบต. สำหรับหลักเกณฑ์การอุดหนุนให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงิน อุดหนุนของอปท. โดยมีปลัดกระทรวงมหาดไทยรักษาการ อย่างไรก็ตามในกรณีของเมืองพัทยา ที่ไม่มีบัญญัติเกี่ยวกับใสจนฐานกลางเกี่ยวกับการคลัง การงบประมาณ การเงิน ทรัพย์สิน ให้ กสถ.ไปหารือเพื่อกำหนดแนวทางให้เมืองพัทยาเพื่อสามารถดำเนินการตามระเบียบนี้ได้ด้วย"

อย่างไรก็ตาม ร่างกฎหมายฉบับนี้ถูกส่งกลับไปให้กระทรวงเกษตรฯ ทบทวนใหม่ หลังนายกรัฐมนตรีเห็นว่า จะก่อให้เกิดภาระกับประชาชนมากเกินไป.

ที่มา: mgronline.com

มีส่วนร่วมในเครือข่ายทางสังคม:

ความคิดเห็น - 0