Receive up-to-the-minute news updates on the hottest topics with NewsHub. Install now.

มท.ยกระเบียบฯ สะกัดท้องถิ่นแถบอีสาน มั่วเบิกงบจังหวัดผ่านผู้นำชุมชนเแจกค่าเดินทาง เกณฑ์ชาวบ้านร่วมเวทีประชาคม

9 มกราคม 2562, 6:27 น.
163 0
มท.ยกระเบียบฯ สะกัดท้องถิ่นแถบอีสาน มั่วเบิกงบจังหวัดผ่านผู้นำชุมชนเแจกค่าเดินทาง เกณฑ์ชาวบ้านร่วมเวทีประชาคม

เผยแพร่: 9 ม.ค. 2562 13:27 โดย: ผู้จัดการออนไลน์

"ไม่ได้กำหนดให้มีการจ่ายค่าพาหนะให้กับประชาคม หรือผู้แทนชุมชนในการเข้าร่วมการประชุมประชาคมหรือจัดทำแผนพัฒนาท้องถินได้ จึงไม่สามารถเบิกจ่ายพาหนะดังกล่าวได้"

"อย่างไรก็ตามในกรณีของประชาชนที่มีทะเบียนบ้านอยู่ในจังหวัดหรือประชาคม มิใช่เจ้าหน้าที่ตามระเบียบนี้ จึงไม่อาจเบิกค่าพาหนะเดินทางให้กับประชาคมได้เช่นกัน"

มีรายงานว่า ที่ผ่าน อปท.หลายพื้นที่มีความพยายามที่จะขอเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางให้กับประชาชนในพื้นที่เพื่อมาร่วมกิจกรรมกับหน่วยงานของรัฐ บางหน่ายงานระบุมีเพียงค่าอาหาร และค่าเครื่องดื่มเท่านั้น แต่มีบางแห่งระบุค่าเดินทางไว้ให้กับผู้นำชุมชนด้วย.

ที่มา: mgronline.com

มีส่วนร่วมในเครือข่ายทางสังคม:

ความคิดเห็น - 0