Receive up-to-the-minute news updates on the hottest topics with NewsHub. Install now.

มท. เปิดสูตรของบฯ "ไทยนิยม ยั่งยืน" แยก 3 ระดับ สั่งผู้ว่าฯ ดึงเอกชนร่วมวิเคราะห์จัดทำแผนของบฯ

8 มีนาคม 2561, 9:42 น.
27 0
มท. เปิดสูตรของบฯ "ไทยนิยม ยั่งยืน" แยก 3 ระดับ สั่งผู้ว่าฯ ดึงเอกชนร่วมวิเคราะห์จัดทำแผนของบฯ

เผยแพร่: 8 มี.ค. 2561 16:42: โดย: MGR Online

"กระบวนการวิเคราะห์และพิจารณากำหนดแนวทางแก้ไขปัญหาความต้องการขึ้นมาโดยเฉพาะ ร่วมกับคณะทำงานฯ ให้จังหวัดกำกับอำเภอ ให้เสร็จสิ้นในเดือนมีนาคม 2561 นี้ ก่อนเข้าสู่การขับเคลื่อนใน ระยะที่ 2 "

มีรายงานด้วยว่า สำหรับขั้นตอนต่อไปหลังจากทีมขับเคลื่อนฯ ลงพื้นที่จะส่งข้อมูลให้นายอำเภอ รวบรวมเพื่อเริ่มประชุมประชาคมหมู่บ้าน/ชุมชน ได้ร่วมกันพิจารณาเลือกและแยกปัญหาความต้องการที่ได้จากเวทีประชาคม ที่เสนอขอรับสนับสนุนงบประมาณ เพื่อส่งต่อไปยังคณะกรรมการหรือเจ้าหน้าที่หน่วยงาน เช่น คณะกรรมการหมู่บ้าน คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง หรือเจ้าหน้าที่กระทรวงต่าง ๆ ที่เข้าร่วมโครงการในทีมขับเคลื่อนฯ นำไปจัดโครงการตามที่หน่วยงานนั้นรับผิดชอบ.

ยังอ่าน: ดับบลิวเอชเอ กรุ๊ป สานศิลป์เพื่อเยาวชน รู้รักษ์ชุมชน ผ่านโครงการวาดศิลป์ที่บ้านเกิด

ที่มา: mgronline.com

มีส่วนร่วมในเครือข่ายทางสังคม:

ความคิดเห็น - 0