Receive up-to-the-minute news updates on the hottest topics with NewsHub. Install now.

มท.แบ่งเกรดจังหวัด 3 ระดับ เจียด 241 ล้าน ลง 76 จังหวัด เว้น กทม. แก้ปัญหา ปชช.เดือดร้อนระดับเร่งด่วน เน้นแหล่งน้ำลำดับแรก

6 พฤศจิกายน 2561, 10:37 น.
40 0
มท.แบ่งเกรดจังหวัด 3 ระดับ เจียด 241 ล้าน ลง 76 จังหวัด เว้น กทม. แก้ปัญหา ปชช.เดือดร้อนระดับเร่งด่วน เน้นแหล่งน้ำลำดับแรก

เผยแพร่: 6 พ.ย. 2561 17:37 ปรับปรุง: 6 พ.ย. 2561 17:41 โดย: ผู้จัดการออนไลน์

“ให้พิจารณาแก้ปัญหาความเดือดร้อนที่เกี่ยวกับแหล่งน้ำเป็นลำดับแรก เพื่อให้ประชาชนมีน้ำดื่มน้ำใช้ที่เพียงพอในการดำเนินชีวิต ประกอบอาชีพสร้างรายได้ ยกระดับคุณภาพชีวิตและมีเป็นอยู่ที่ดีขึ้น อย่างไรก็ตามห้ามนำไปใช้จ่าย เช่น ศึกษาวิจัย ดูงาน จัดประชุม กิจกรรมส่งเสริมการค้า นิทรรศการ งานเฉลิมฉลอง ปรับภูมิทัศน์หน่วยราชการ จัดซื้อครุภัณฑ์ ฝึกอบรมสัมนา รวมทั้งค่าสาธาณูโภค เบี้ยเลี้ยง ล่วงเวลา ค่าเดินทางไปราชการ อย่างไรก็ตามหากมีความจำเป็นเร่งด่วนเพิ่มเติมให้เสนอมายังกระทรวงมหาดไทย”

ที่มา: mgronline.com

มีส่วนร่วมในเครือข่ายทางสังคม:

ความคิดเห็น - 0