Receive up-to-the-minute news updates on the hottest topics with NewsHub. Install now.

มท.2 ปลุกขรก.ที่ดินยกระดับการทำงาน เร่งเคลียร์คิวรังวัด ดันตั้งศูนย์ข้อมูลที่ดินแห่งชาติ

17 กุมภาพันธ์ 2560, 8:28 น.
13 0

วันนี้ (17ก.พ.) เมื่อเวลา 09.30 น. ที่ลานอเนกประสงค์ ศูนย์ราชการฯแจ้งวัฒนะ นายสุธี มากบุญ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เป็นประธานการเปิดนิทรรศการเนื่องในโอกาสครบรอบ 116 ปี กรมที่ดิน โดยมี นายประทีป กีรติเรขา อธิบดีกรมที่ดิน ผู้บริหารระดับสูง ข้าราชการในสังกัด และอดีตผู้บริหารกรมที่ดิน ให้การต้อนรับ และร่วมชมนิทรรศการความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีของกรมที่ดินรวมไปถึงผลการดำเนินงานสำคัญๆที่สนอง ตอบนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย สอดรับกับคำขวัญ 116 ปี กรมที่ดิน ที่ว่า "บริการดี ไม่มีทุจริต"

สำหรับนิทรรศการ 116 ปี กรมที่ดิน จัดขึ้นระหว่างวันที่ 16-17 ก.พ.ที่ลานอเนกประสงค์ชั้น 2 ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคารบี) ถ.แจ้งวัฒนะ ภายในงานมีการนำเสนอความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีของกรมที่ดินรวมไปถึงผลการดำเนินงานสำคัญๆที่สนองตอบนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย ที่จะสร้างความโปร่งใสในการให้บริการประชาชน อาทิ การจัดทำที่ดินชุมชน, โครงการสำรวจเพื่อแก้ไขปัญหาการออกหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินในพื้นที่ความมั่นคง 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้, การรังวัดด้วยดาวเทียมแบบจลน์ และศูนย์ดำรงธรรมของกรมที่ดิน เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีการออกบูธของผู้ประกอบการบ้านจัดสรรและอาคารชุดชั้นนำจากสมาคมธุรกิจบ้านจัดสรรด้วย.

ที่มา: manager.co.th

มีส่วนร่วมในเครือข่ายทางสังคม:

ความคิดเห็น - 0