Receive up-to-the-minute news updates on the hottest topics with NewsHub. Install now.

มมส ตัวแทนไทย ร่วมงาน ASEAN Plus Three Festival 2018

17 เมษายน 2561, 6:30 น.
52 0
มมส ตัวแทนไทย ร่วมงาน ASEAN Plus Three Festival 2018

โดยทางบุคลากร และนิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ร่วมทำกิจกรรมต่างๆ อาทิ การออกซุ้มประเทศไทย (Country Booth) เพื่อบอกเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับประเทศไทยในด้านต่างๆ เช่น ประชากร การศึกษา เศรษฐกิจ การท่องเที่ยว อาหาร ผลไม้ การแต่งกาย การประกอบอาชีพ , การออกซุ้มของที่ระลึกจากประเทศไทย (Souvenir Booth) เพื่อแสดงถึงวัฒนธรรมและประเพณีอันดีงาม โดยได้นำผลิตภัณฑ์ที่เป็นผลผลิตจากผู้ประกอบการที่ได้รับการดูแลให้คำปรึกษาจากศูนย์ความร่วมกับภาคอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม รวมถึงผลิตภัณฑ์ผ้าไหมผ้าฝ้ายซึ่งเป็นสินค้าที่ระลึกจากภูมิปัญญาของชาวอีสานไปเผยแพร่แก่ผู้เข้าร่วมงานจาก 13 ประเทศ , การออกซุ้มอาหารไทย (Food Booth)

ฝากถึงเพื่อนๆ น้องๆนิสิต ในการปรับตัวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน สิ่งที่ต้องเตรียมให้ดีเลยนั้นภาษาอังกฤษเพราะนั้นคือภาษากลางของอาเซียน อีกอย่างที่เราต้องเตรียมนั้นก็คงเป็นการศึกษาวัฒนธรรมแต่ละประเทศให้ดี เพราะในแต่ละประเทศเค้ามีวัฒนธรรมที่แตกต่างกันออกไปค่ะ"

สุดท้าย อยากฝากถึงเพื่อนๆ น้องๆนิสิต ในการปรับตัวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน สิ่งที่สำคัญที่สุดคือการสื่อสารด้วยภาษากลางคือภาษาอังกฤษ และต่อมาควรหาความรู้ในเรื่องของวัฒนธรรมของประเทศต่างๆบ้างเพื่อที่จะได้เข้าใจในวัฒนธรรมนั้นๆ จะได้ปฏิบัติตัวได้ถูกต้องและเหมาะสมตามกาลเทศะ"

ยังอ่าน: A&W ผนึก App Grab จัดส่งถึงบ้าน ปรับโฉมสยามสแควร์สู่แฟลกชิป

ที่มา: bangkokbiznews.com

มีส่วนร่วมในเครือข่ายทางสังคม:

ความคิดเห็น - 0