Receive up-to-the-minute news updates on the hottest topics with NewsHub. Install now.

มวลน้ำไหลเข้าอ่างเก็บน้ำ สูงต่อเนื่อง เหตุอิทธิพลพายุ 'เบบินคา'

18 สิงหาคม 2561, 3:45 น.
32 0
มวลน้ำไหลเข้าอ่างเก็บน้ำ สูงต่อเนื่อง เหตุอิทธิพลพายุ 'เบบินคา'

ศูนย์เฉพาะกิจฯ เผยตัวเลขน้ำไหลเข้าอ่างเก็บน้ำยังสูงต่อเนื่อง เหตุอิทธิพล "เบบินคา" ย้ำหน่วยเกี่ยวข้องเร่งบริหารจัดการน้ำ โดยเฉพาะพื้นทื่ภาคเหนือที่พบสัญญาณฝนตกหนัก .

​สำหรับสถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษ จากระดับน้ำเกินเกณฑ์ควบคุม (Upper Rule Curve) และปริมาณน้ำเกินร้อยละ 80 ของความจุ มี 4 แห่ง ซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เร่งระบายน้ำอย่างต่อเนื่อง ได้แก่ 1. เขื่อนแก่งกระจาน จ.เพชรบุรี ปริมาณน้ำ 751 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น 106% ปริมาณน้ำไหลเข้า 32.15 ล้าน ลบ.ม. จากเมื่อวาน 27.29 ล้าน ลบ.ม. ปริมาณน้ำระบายออก 22.39 ล้าน ลบ.ม. น้ำล้นทางระบายน้ำ (Spillway) สูง 91 ซม. สูงกว่าเมื่อวาน 29 ซม. แนวโน้มปริมาณน้ำยังคงไหลเข้าอ่างเพิ่มขึ้น โดยระดับน้ำในแม่น้ำเพชรบุรี บริเวณ อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี ต่ำกว่าระดับตลิ่ง 40 ซม. จากเมื่อวาน 76 ซม. 2. เขื่อนน้ำอูน จ.สกลนคร ปริมาณน้ำ 531 ล้าน ลบ.ม. จากเมื่อวาน 532 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น 102% ปริมาณน้ำไหลเข้า 4.41 ล้าน ลบ.ม. ปริมาณน้ำไหลออก 5.27 ล้าน ลบ.ม. พบพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากน้ำล้นตลิ่ง บริเวณบ้านนาหว้า อ.นาหว้า จ.นครพนม บ้านพอกใหญ่ อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร 3. เขื่อนวชิราลงกรณ จ.กาญจนบุรี ปริมาณน้ำ 7,878 ล้าน ลบ.ม. จากเมื่อวาน 7,860 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น 89% ปริมาณน้ำไหลเข้า 103.70 ล้าน ลบ.ม. ปริมาณน้ำไหลออก 41.19 ล้าน ลบ.ม. ปัจจุบันยังไม่พบพื้นที่ได้รับผลกระทบจากการระบายน้ำ ทั้งนี้ ในวันที่ 23-27 ส.ค. 61 จะปรับการระบายน้ำเป็นวันละ 53 ล้าน ลบ.ม. จากเดิม 43 ล้าน ลบ.ม. เพื่อเร่งพร่องน้ำรองรับปริมาณน้ำที่ไหลเข้าเขื่อนที่เพิ่มขึ้น โดยประสานแจ้งจังหวัด และพื้นที่ให้ทราบ 4. เขื่อนขุนด่านปราการชล จ.นครนายก ปริมาณน้ำ 194 ล้าน ลบ.ม. จากเมื่อวาน 193 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น 86% ปริมาณน้ำไหลเข้า 3.96 ล้าน ลบ.ม. ปริมาณน้ำไหลออก 2.89 ล้าน ลบ.ม. น้ำไหลผ่านทางระบายน้ำล้นสูง 49 ซม. จากเมื่อวาน 30 ซม.

​ขณะที่อ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่/กลางที่มีปริมาณน้ำในอ่างเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว มีจำนวน 2 แห่ง คือ 1.เขื่อนรัชชประภา จ.สุราษฏร์ธานี สภาพน้ำในอ่างเก็บน้ำ ปริมาณน้ำ 4,884 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น 87% ปริมาณน้ำไหลเข้า 23.60 ปริมาณน้ำไหลออกวันละ 19.81 ล้าน ลบ.ม. ปัจจุบันได้เร่งพร่องน้ำให้เต็มศักยภาพของลำน้ำท้ายน้ำ โดยปรับแผนการระบายน้ำเป็นวันละ 25 ล้าน ลบ.ม. ตั้งแต่วันนี้ เพื่อรองรับปริมาณฝนที่ตกเหนือเขื่อน 2. อ่างเก็บน้ำคิรีธาร จ.จันทบุรี ปริมาณน้ำ 75 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น 99% ปริมาณน้ำที่ระบาย 0.66 ล้าน ลบ.ม.

ที่มา: bangkokbiznews.com

มีส่วนร่วมในเครือข่ายทางสังคม:

ความคิดเห็น - 0